Netigate Success Center

Support

Brukeradministrasjon

Innholdsfortegnelse

  Som administrator er panelet for brukeradministrasjon tilgjengelig i Kontoinnstillinger. Der kan du legge til nye brukere og brukergrupper. Du kan også se over, varsle og redigere eksisterende brukere.

  Dette oppsettet gir deg en oversikt over alternativene for å opprette og administrere eksisterende brukere tilknyttet Netigate-kontoen din.

  Opprett en ny bruker i brukeradministrasjon

  Hvis du vil opprette en ny bruker, klikker du på knappen +Ny bruker inne i brukeradministrasjon fanen i kontoinnstillinger. Du får da opp en meny som du må fylle med nødvendig informasjon for å opprette en ny bruker:

  brukeradministrasjon

  Når du oppretter en ny bruker i brukeradministrasjon, vil du bli presentert med følgende skjema:

  brukeradministrasjon skjema

  Navn: Navnet på brukeren (for- og etternavn).

  E-post: Skriv inn e-postadressen til brukeren. Dette vil være kontobrukernavnet samt kontaktadressen der aktiveringskoblingen vil bli sendt når du har konfigurert kontoen.

  Telefonnummer: Angi mobilnummeret til brukeren. Vær oppmerksom på riktig format – du må ta med landskoden.

  Språk: Angi hvilket språk brukergrensesnittet skal vises på for brukeren.

  Gyldig til: Angi en utløpsdato for brukeren. Når gyldig til datoen er passert, vil påloggingen bli inaktiv og brukeren vil ikke lenger kunne logge inn.

  Anonyme resultater: Vil tvinge brukeren til alltid å se resultater som anonyme.

  Krysstabuleringsgrense: I denne boksen kan du definere en nedbrytningsgrense. Hvis du legger til en grense, reguleres brukerens nedbrytningsgrense for ikke å kunne filtrere etter et alternativ med færre svar enn den angitte grensen. Det vil også begrense brukeren fra å eksportere og lese individuelle svar.

  Brukertyper

  I Netigate finnes det to typer brukere: administratorer og ikke-administratorer. Disse to brukertypene er det grunnleggende oppsettet av brukere, men du kan også begrense brukere på et mer personlig nivå via lese- og skrivebegrensninger. Disse begrensningene kan brukes til å bestemme hva de enkelte brukerne skal få lov til å se og gjøre når de er inne i verktøyet.

  Administratorer

  Administratorer vil kunne få tilgang til alt i Netigate-plattformen, inkludert i lisensskjemaet som er kjøpt. Administratorer kan gjøre endringer i innstillingene som påvirker brukere og deres betingelser. Administrasjon av brukere og deres tillatelser er en av hovedoppgavene for en Netigate-administrator. En administrator vil også være ansvarlig for å administrere underkontoer hvis du velger å arbeide i et kontohierarki. Ved hjelp av en kontohierarkistruktur kan du muligheten til å dele innstillinger mellom underkontoer som administreres fra en konto på øverste nivå. En Netigate-konto kan ha én eller flere administratorer avhengig av oppsettet som er valgt.

  Ikke-administratorer

  En Netigate-bruker uten administratorrettigheter har aldri tilgang til noen innstillinger for kontoen eller eksisterende underkontoer. Plattformen deler ikke-administratorer i to grupper: Brukere av systembrukere og standarder.

  Systembrukere

  En systembruker vil som standard se hver undersøkelse i en konto. Han eller hun vil kunne redigere, lese eller slette den valgte undersøkelsen. En systembruker kan arbeide fritt i plattformen uten undersøkelsesbegrensninger eller begrensninger. Selv om en administrator alltid kan endre tillatelsene for alle brukere (systembrukere inkludert).

  Standardbrukere

  En standardbruker har begrensede tillatelser. Det kan være at brukeren bare får tilgang til visse Netigate-mapper eller visse undersøkelser i kontoen. Det kan også være at brukeren skal kunne se undersøkelsesresultater (Lese), men ikke kunne redigere selve spørreskjemaet (Skriv). Alle brukertillatelser angis av en administrator i Netigate User Management Module.

  Administrere eksisterende brukere

  Hvis du vil velge én eller flere brukere, klikker du bare på avmerkingsboksen ved siden av navnene deres. Når du har gjort ditt valg, vises følgende alternativer og lar deg gjøre raske endringer:

  Slett: Fjerner valgte brukere fra systemet. Slettede brukere vil ikke lenger kunne logge på.

  Deaktiver: Deaktiverer brukeren slik at de ikke lenger har tilgang til kontoen.

  Oppdatering: Oppdaterer den siste gyldige datoen for brukerpåloggingen.

  Send detaljer: Vil sende en e-post med informasjon om hvordan du setter et (nytt) passord til e-postadressene til de merkede brukerne.

  Disse alternativene er også tilgjengelige for individuelle brukere.

  Administrer grupper i brukeradministrasjon

  I gruppebehandling kan du tilordne tillatelser til brukergrupper i stedet for på individuell basis. Hvis du legger til en bruker i en eksisterende gruppe, vil kontoen deres ta i bruk tillatelsene for gruppen de er i. Du vil ha tre kategorier til å begynne med, som er standard for alle kontoer: Administrator, Systembrukere og Standardbrukere. Kunder med visse lisenser vil kunne opprette flere brukergrupper i systemet.

  Opprette en ny gruppe

  Hvis du vil opprette en ny gruppe, klikker du Legg til gruppe. Et nytt vindu vises deretter, og ber deg om å gi gruppen et navn. Dette navnet er det brukergruppen vil bli identifisert som i verktøyet når du tilordner tillatelser og legger til nye brukere.

  Gi rettigheter i brukeradministrasjon

  Hvis du vil gi en bruker eller gruppe tilgang til de ulike områdene i kontoen din, må du tilordne rettigheter for den bestemte påloggingen. Hvis ingen rettigheter gis, vil ikke brukeren se noen undersøkelser når du åpner verktøyet. Tilordning av rettigheter kan gjøres på to forskjellige måter: enten ved å gi individuelle rettigheter eller gi brukeren tilgang til en brukergruppe.

  Individuelle rettigheter

  Hvis du vil tilordne tillatelse til brukeren på individuelt nivå, må du først klikke brukerens navn eller e-postadresse i listen for Brukeradministrasjon. Når dette er klikket, får du tilgang til brukerdetaljene til den bestemte brukeren. Hvis du vil ha tilgang til tillatelsene, klikker du kategorien Tillatelser, og du kan skreddersy brukerens autorisasjon.

  I dette vinduet vil du bli presentert med alle forskjellige mapper, kategorier og undersøkelser som for øyeblikket er tilgjengelige i kontoen din, etterfulgt av de forskjellige rettigheter du kan tilordne til brukeren. Hvis du klikker på kategori-/mappenavnet, får du muligheten til å tilordne rettigheter til en enkelt undersøkelse i stedet for hele mappen.

  Ingen: Dette alternativet betyr at brukeren ikke skal ha tilgang til denne kategorien/undersøkelsen. Hvis brukeren ikke vil se disse undersøkelsene i oversikten over undersøkelsen.

  Les: Hvis du angir tilgang til lesing, kan brukeren bare se resultater og eksportere rapporter for denne bestemte undersøkelsen eller undersøkelsene i den bestemte kategorien. Brukeren vil ikke kunne få tilgang til redigeringsmodus og som et resultat, ikke i stand til å gjøre noen endringer eller utsendinger fra undersøkelsen.

  Skriv: Brukeren får tilgang til undersøkelsen/kategorien og har rettighet til å redigere undersøkelsen og legge til sendinger. Brukeren vil også få tilgang til å lese resultatene.

  Slett: Gir brukeren rett til å slette undersøkelser fra Pågående og sende dem i papirkurven.

  Anonym: Vil tvinge brukeren til alltid å se resultater som anonyme.

  Eier: Angir brukeren som eier av den bestemte mappen i verktøyet. Vi anbefaler dette å være administrator.

  Grense: I denne boksen kan du skrive et tall og angi en filtergrense. Hvis du legger til en grense i undersøkelsen, begrenses brukeren fra å eksportere og lese individuelle svar. Det vil også regulere brukerens filteralternativer til ikke å kunne filtrere på et alternativ med færre svar enn den angitte grensen.

  Du kan kombinere individuelle rettigheter med en gruppetillatelse. Hvis du for eksempel vil at en bruker skal ha tilgang til en bestemt gruppe, men legge til eller fjerne én eller flere undersøkelser om den bestemte brukerens rettigheter, kan du gjøre dette ved å angi en individuell tillatelse. Den individuelle rettigheter som legges til, prioriteres alltid over en gruppetillatelse.

  Grupperettigheter

  Hvis du vil tilordne rettigheter til brukeren på gruppenivå, må du først klikke gruppenavnet i listen for Gruppebehandling. Når navnet er klikket, får du tilgang til Medlemmer-fanen i den bestemte gruppen. I denne kategorien kan du legge til og fjerne brukere fra gruppen ved å klikke brukernavnet og deretter enten Legg til eller fjern. Hvis du vil ha tilgang til rettigheter for den bestemte gruppen, klikker du kategorien Rettigheter.

  I visningen for rettigheter vil du bli presentert med alle forskjellige mapper, kategorier og undersøkelser som for øyeblikket er tilgjengelige i kontoen din. Etterfulgt av de forskjellige rettigheter du kan angi for gruppen. Hvis du klikker på kategori-/mappenavnet, får du muligheten til å tilordne rettigheter til en enkelt undersøkelse i stedet for hele mappen.

  Ingen: Dette alternativet betyr at medlemmene i gruppen ikke skal ha tilgang til denne kategorien/undersøkelsen. Hvis satt til ingen, vil brukeren ikke se disse undersøkelsene i undersøkelsesoversikten.

  Les: Hvis du angir tilgang til å lese medlemmene i gruppen, kan bare se resultater, og eksportere rapporter om denne bestemte undersøkelsen eller undersøkelsene i den bestemte kategorien. Medlemmene i gruppen vil ikke kunne få tilgang til redigeringsmodus, og med dette ikke i stand til å gjøre noen endringer eller utsendinger fra undersøkelsen.

  Skriv: Medlemmene i gruppen får tilgang til undersøkelsen/kategorien og har tillatelse til å redigere undersøkelsen og legge til sendinger. Medlemmene av gruppen vil også få tilgang til å lese resultatene.

  Slett: Gir medlemmene av gruppen rett til å slette undersøkelser fra Pågående og sende dem ut i papirkurven.

  Anonym: Vil tvinge medlemmene av gruppen til alltid å se resultater som anonyme. Hvis det er merket av for dette, vil ikke medlemmene av gruppen kunne se hva respondentene har besvart undersøkelsene sine.

  Eier: Angir medlemmene av gruppen som eier av den bestemte mappen i verktøyet. Vi anbefaler dette å være administrator.

  Grense: I denne boksen kan du skrive et tall og angi en filtergrense. Hvis du legger til en grense i undersøkelsen, begrenses medlemmene av gruppen fra å eksportere og lese individuelle svar. Det vil også regulere medlemmene av gruppefilteralternativene til ikke å kunne filtrere på et alternativ med færre svar enn den fastsatte grensen.