Netigate Success Center

Support

Informasjon om undersøkelsen

I panelet for informasjon om undersøkelsen finner du en oversikt over undersøkelsesstatistikken din. Den vises alltid som en strek øverst i hver rapport. Informasjonen presenteres i sirkler dersom rapporten ikke har noen serier, og blir til en tabell hvis rapporten har mer enn to serier. 

Ønsker du ikke å lese om rapporten? Se denne informasjonsvideoen (engelsk):

Oversikt

Undersøkelsens informasjonsfelt kan plasseres hvor som helst i rapporten ved å klikke MENYEN TIL VENSTRE Administrere oppsett. Ved å holde flytteikonet ⋮⋮ nede og samtidig dra i det, kan du endre feltets posisjon i rapporten din.  

For å velge hvilken del av undersøkelsens informasjon du vil ta med i oversikten, klikker du på Innstillingsikonet øverst til høyre på linjen. 

Informasjonslinjen for undersøkelsen inneholder følgende data om undersøkelsen: 

 • Svar
 • Fullført
 • Dager aktiv
 • Svartid
 • Utsendelser
 • Respondenter
 • Frafall
 • Svarprosent
 • Enhet benyttet

Merk: Denne informasjon om undersøkelsen kan eksporteres som Excel og PDF. Kun svarprosenten kan eksporteres som PowerPoint. 

Svar

Svar viser antall responssett som undersøkelsen mottok. Husk at den er følsom for filtre som brukes i den gjeldende versjonen av rapporten. Det inkluderer knappen Filter/Vis bare fullført. 

Definisjon på svarEt svar registreres når en respondent har gått inn i undersøkelsen ved å klikke på et spørreskjema og svare på minst ett spørsmål. 

Dersom undersøkelsen inneholder bakgrunnsdata, blir et svar automatisk registrert bare ved å klikke på lenken til undersøkelsen. Dette fordi bakgrunnsfilen forhåndsdefinerer et sett med svar for respondenten. 

Fullført

Fullførte undersøkelser

Et sett med svar anses som fullført når en respondent har: 

 • Deltatt i undersøkelsen ved å klikke på undersøkelseslenken 
 • Besvart minst ett spørsmål 
 • Klikket på  AVSLUTT. 

Informasjonen er følsom for filter som benyttes i den aktuelle rapportversjonen, inklusiv av/på-knappen MENYEN TIL VENSTRE > Filter > Vis bare fullført. 

Dager aktiv

Antall dager aktiv undersøkelse

Dette representerer antall dager siden undersøkelsens startdato, sammen med det totale antall dager undersøkelsen er satt til å være åpen for innsending av svar.  

Svartid 

Informasjon om undersøkelsen - Svartid

Dette viser den median tiden det tok en respondent å fullføre undersøkelsen. Tiden beregnes fra andre gang respondenten går inn i undersøkelsen og avsluttes på slutten av økten, eller til svarene sendes inn ved å klikke på Avslutt ved slutten av undersøkelsen. 

Informasjonen som vises er følsom for filter som benyttes i den aktuelle rapportversjonen. 

Utsendelser 

Antall utsendelser av undersøkelsen

Dette viser antall utsendelser for undersøkelsen. 

Antall utsendelser som vises, er lik antall mottakere i en e-post og SMS-sending, inkludert duplikater. En generell lenke som distribusjonsmetode gjenspeiles ikke her. 

Tallene er følsomme for filtre som benyttes på bakgrunnsdata og tidsfilter. 

Frafall 

Informasjon om undersøkelsen - Frafall

 

Frafall viser antall brukere som deltok i undersøkelsen, men ikke fullførte den, mot det totale antall respondenter hvis svar er representert i den nåværende rapportversjonen. 

Dette parameteret er alltid en omvendt versjon av AVSLUTTEDE. 

Informasjonen her er sensitiv for av/på-knappen Vis bare fullført, som du finner i menyen til venstre under Filter. 

Svarprosent 

Informasjon om undersøkelsen - Svarprosent

 

Svarprosent viser antall svar som er representert i den nåværende rapportversjonen, sammen med totalt antall utsendelser. 

Dersom en eller flere utsendelser ble distribuert via en generell lenke, som førte til et svar, vil svarprosenten vises som ikke relevant. Dette er fordi antall responssett i rapporten er større enn antall sendinger. 

Denne informasjonen er sensitiv for filtre som er brukt i den gjeldende rapportversjonen, inkludert knappen Filter > Vis bare fullført. 

Enhet benyttet 

Informasjon om undersøkelsen - Enhet benyttet

 

Dette viser de ulike enhetene som er benyttet av respondentene når de har svart på undersøkelsen. Innstillingen legger alltid til to standardenheter: datamaskin og mobil. 

Denne informasjonen om undersøkelsen er følsom for filtre som er brukt i den gjeldende versjonen av rapporten, inkludert av/på-knappen Filter > Vis bare fullført.