Netigate Success Center

Support

Anonyme resultater

Ved å velge Anonyme resultater kan du anonymisere svarene i undersøkelsen din. Denne innstillingen er kun relevant for undersøkelser som inneholder fritekstsvar. Du kan anonymisere svarene på fritekstsvar når du deler – dersom de ikke allerede var anonyme i den opprinnelige undersøkelsen.

For å gjøre tekstsvar anonyme i rapporten din; klikk DEL > Innstillingsikonet > Anonym (knappen skal være på). Dette vil ha følgende innvirkning på den delte rapporten:

  • Tidsstempelet og respondentkolonnene fjernes fra den åpne responstabellen som vises når du klikker SVAR over en ordsky. Det er kun svarene som står igjen.
  • Dersom mottakeren eksporterer rapporten til en Excel- eller PowerPoint-fil (hvis dette er tillatt i eksportinnstillingene), vil personen kunne se selve svarene, men ingen ytterligere informasjon om respondentene.