Netigate Success Center

Support

Slider

Innholdsfortegnelse

  Hva er en Slider, og hva brukes den til?

  Slider kan brukes når du ønkser at respondenten skal vise ønsket verdi på en glidende skala.

  Hvordan tilpasser jeg Slideren min?

  Som du kan se har du et utvalg av alternativer for Slider øverst i dialogboksen. La oss ta en rask titt på hva disse gjør, så vel som det grunnleggende.

  For det første legger du til spørsmålet ved å dobbeltklikke på den øverste raden. Angi deretter verdien for skalaen. Skalaen er allerede vektet som standard for å gi deg muligheten til å vekte svaralternativene. Vekting av svaralternativene gir deg muligheten til å tegne ulike typer verdier i rapporten, en gjennomsnittsverdi og standardavviket.

  Obligatorisk brukes hvis du vil at svaret på dette spørsmålet skal være obligatorisk. Dette betyr at respondentene må svare på spørsmålet for å gå videre til neste side eller undersøkelsen.

  Vis valgt verdi brukes hvis du vil vise den valgte verdien for respondenten når spørsmålet besvares.

  Min og Max bestemmer verdien av skalaen glidebryteren er på. Merk: Vi anbefaler at du bruker en skala fra 1-10 for slideren.

  Når du er fornøyd med innstillingene dine, klikker du på Lagre og forhåndsviser siden din for å kontrollere at alt er slik du ville at den skulle være.

  Hvordan ser Slider ut for respondenten?

  Standard visning:

  slider forhåndsvisning

  Med «Vis valgt verdi»:

  slider forhåndsvisning med verdi