Netigate Success Center

Support

Ordsky

Innholdsfortegnelse

  En ordsky blir automatisk bygget inn i rapporten når: 

  • Spørsmålstypen er Tekstboks
  • Et av svaralternativene til et spørsmål er en Tekstboks 
  • Et spørsmål om bakgrunnsdata er satt inn i rapporten som Tekstboks 

  Et ordsky-dashboard inneholder alltid en rute med selve ordskyen og SVAR-knappen, som viser antall fritekstsvar skyen er basert på. Merk at antall svar er påvirket av filtre som er brukt i den nåværende rapportversjonen. 

  Vis fritekstsvar

  Dersom du bare ønsker å lese fritekstsvarene, kan du søke i dem eller laste ned svarene i Excel:

  • Klikk SVAR-knappen over ordskyen  
  • Et Åpent spørsmål vindu åpnes 

  Om undersøkelsen ikke er anonym, har tabellen tre kolonner: Svar, Sendt inn (tidsstempel) og Fra (respondentdetaljer). Hvis undersøkelsen er anonym, vises bare selve svarene.

  Dersom du ønsker å legge til fritekstsvar i rapporten:

  • Klikk øverst i høyre hjørne på dashbordet
  • Klikk Legg Til Tekst 
  • Rett under ordskyen kommer en boks hvor du kan legge til fritekstsvar. 
  • Du kan dra, flytte og slette boksene i spørsmåls-dashbordet

  Se en veiledningsvideo:

  Redigere en ordsky

  Om du ønsker å redigere din ordsky: 

  • Klikk Alternativer i ordskyboksen 
  • En meny med alternativer åpnes over ordskyen 

  Skrifttype. Velg en av 8 standard skrifttyper. 

  Tekstoppsett. Endre ordskyens form og ordoppstilling ved å velge en av de 5 oppsettene.

  Form. Endre ordskyens form til circle, square, rectangle eller oval. 

  Min frekvens. Du kan filtrere ut ordene som vises mindre enn et bestemt antall ganger i fritekstsvarene.  

  Skriftstørrelse. Ved å justere skriftstørrelsen kan du gjøre ordskyen mer kompakt, eller gi den enda mer plass i rapporten. 

  Ordavstand. Du kan gjøre ordskyen mer kompakt eller mer luftig ved å justere tettheten mellom ordene. 

  Skjulte ord. Dersom du har skjult bestemte ord fra alle ordskyer i gjeldende rapportversjon, finner du dem under Skjulte ord. Derfra kan du gjenopprette dem, overvåke dem og sjekke om standard og tilpassede svartelister er aktivert for din konto.

  Se en veiledningsvideo:

  Tilpasset og Netigates svarteliste

  Netigates svarteliste inneholder de vanligste ordene på engelsk, tysk, norsk og svensk, for det meste preposisjoner, konjunksjoner og pronomen som jeg, og, er, fra, har osv. Tilpasset svarteliste kan opprettes på kontonivå ved å legge til ord du ønsker å blokkere i noen av språkene som støttes i Netigate.

  Slik får du tilgang til begge listene:

  • Klikk på  Kontonavnet ditt øverst i høyre hjørne 
  • Velg Kontoinnstillinger 
  • Velg Svarteliste i menyen til venstre 

  Når du er inne i delen for svarteliste i Kontoinnstillinger: 

  • For å aktivere eller deaktivere Netigates svarteliste for din konto > aktiver bryteren for Standard svarteliste.  
  • For å legge til ord til din kontos svarteliste > klikk på LEGG TIL ORD I SVARTELISTENSvarteliste

  Legg til filter på en ordsky

  Dersom du vil inkludere eller ekskludere svarssett som inneholder bestemte ord i rapportversjonen du jobber med: 

  • Venstreklikk på et ord i skyen 
  • Velg Inkludere eller Ekskludere filter 

  Inkludere- ekskludere ord i en ordsky

  Når du bruker et inkluderings-/ekskluderingsfilter på et bestemt ord i skyen, påvirker det hele rapportversjonen du jobber med.

  Inkludere: Det er kun de svarssett som inneholder det inkluderte ordet som blir igjen i rapporten, mens resten filtreres ut.

  Ekskludere: Fjerner alle svarsettene som inneholder det valgte ordet fra rapportversjonen.

  Merk: Om du ikke har tenkt å fjerne hele svarssett, men kun vil fjerne et bestemt ord fra skyen, dvs. gjøre det usynlig, velger du alternativet Skjul fra denne rapporten i stedet.

  Dersom rapporten inneholder flere serier med Inkluder- og Ekskluderfiltre, gjelder bare valgte serier. Så hvis du ønsker å inkludere/ekskludere svarsett som inneholder et bestemt ord fra alle serier, må du gjøre det for hver enkelt av dem.

  Skjul fra denne rapporten

  Hvis du ønsker å rydde opp i ordskyen ved å fjerne alle ordene som ikke tilfører noen verdi til svaranalysene på fritekst, eller som kan være følsomme:

  • Venstreklikk på valgt ord 
  • Velg Skjul fra denne rapporten 

  Ordet blir skjult i alle ordskyer i den nåværende rapportversjonen hvis du har flere. Men svarene som inneholder dette ordet blir ikke berørt. Ved å velge dette alternativet rydder du opp i ordskyen uten å påvirke dataene i rapporten.

  Vis svar som inneholder dette ordet

  Når du holder markøren over et ord i skyen, viser det hvor mange fritekstsvar i den nåværende rapportversjonen som inneholder det ordet. 

  Hvis du ønsker å sjekke dem ut:

  • Klikk  Vis svar som inneholder dette ordet 
  • Et nytt vindu åpnes og viser alle relevante svar med det valgte ordet markert

  Eksportere en ordsky

  En ordsky kan eksporteres til PDF eller PowerPoint.  

  Sistnevnte eksport genereres utenfor nettrapporten, noe som gjør at den eksporterte skyen ser litt annerledes ut enn den du ser på nett. Dersom du ønsker at skyen skal se likedan ut i PPT-eksporten som den gjør på nettet, foreslår vi at du tar en skjermdump av nettversjonen.

  Ordsky i en delt rapport

  Ulike innstillinger for deling vil påvirke hvordan skyen fungerer i delte rapporter. 

  Hvordan innstillinger for DEL påvirker ordskyen:

  1. “Se tekstsvar” er AVSLÅTT
  DELT.
  Tilgangen til fritekstsvar i delingsrapporten er utilgjengelig

  • SVAR-knappen over ordskyen er deaktivert, kan ikke mottakeren av rapporten se svarene ved å klikke på den.
  • Alternativet «Vis svar som inneholder dette ordet» er skjult når du klikker på et ord i skyen.
  • Dersom du legger til tabellen med tekstsvar i rapporten, vil den ikke være synlig i delt. 

  2. “Se tekstsvar” er PÅ
  Aller serier må være merket av, eller så er det ikke rapporter i serien
  DELT.

  • Alle fritekstsvar inkludert i rapportversjonen er synlige (husk filtrene)
  • SVAR-knappen over skyen er aktiv og åpner et vindu for åpne spørsmål.
  • Vis svar som inneholder dette ordet er tilgjengelig. Når du venstreklikker på et ord i skyen, vil mottakeren av rapporten kunne se alle svarene som inneholder dette ordet.

   

  Vis svar som inneholder dette ordet

  3. “Se tekstsvar” er PÅ
  Kun svar fra bestemte serier er utelatt 

  Det lages ordsky på alle serier som er inkludert i den delte rapportversjonen, da separate ord i seg selv ikke er sensitiv informasjon og ikke vil avsløre respondentene.

  Imidlertid er tilgangen til fritekstsvarene bare gitt for de seriene som er klarert for dette, og sperret for seriene hvor fritekstsvar er utilgjengelige. Dette betyr at:

  • SVAR-knappen over ordskyen viser bare fritekstsvar fra den klarerte serien.
  • «Vis svar som inneholder dette ordet» vil bare være tilgjengelig for ord fra den klarerte serien, og deaktivert for ord fra utilgjengelige serier.

  Dersom du fremdeles føler at ordskyen avslører mer enn du ønsker den skal gjøre, kan du slette den fra rapportversjonen og gi tilgang til fritekstsvarene ved å legge til en svartabell i stedet.

  Se en veiledningsvideo: