Netigate Success Center

Support

Tillat filtrering

Innholdsfortegnelse

  Hvis du har valgt Tillat filtrering når du deler en rapport, vil mottakeren ha mulighet til å legge på filter og gjøre nedbrytninger. Når du deler en rapport, kan du bestemme om mottakeren er begrenset til kun å se, eller om den også har lov til å filtrere svar.

  Ved å tillate filtrering kan en mottaker begrense utvalget ytterligere, men aldri utvide utvalget utover filtrene som benyttes av den som har opprettet rapporten.

  Ikke tillat filtrering

  DEL > Innstillingsikonet > Filtergrense (knappen skal være av)

  Alle tall i den delte rapporten er deaktiverte og kan ikke filtreres.

  Tillat filtrering

  DEL > Innstillingsikonet > Filtergrense (knappen skal være på på)

  Alle tall i den delte rapporten er klikkbare, og mottakeren kan filtrere videre på mengden av tilgjengelige data.

  Merk: Ingen filtre som benyttes i den delte rapporten lagres. Hver gang en mottaker laster siden inn på nytt, eller logger på for å se rapporten igjen, blir rapporten gjenopprettet til de originale filtrene som ble brukt av den som opprettet rapporten.

  Dersom det er tillat med eksport av den delte rapporten, vil filtrene benyttet av mottakeren ikke gjenspeiles i eksporten.

  Sett en nedbrytningsgrense for en delt rapport

  Du kan begrense mottakerens tilgang til filtrering ved å bruke en filtergrense. Denne innstillingen beskytter svar fra mindre grupper av respondenter fra å bli avslørt.

  For å angi et filtergrense, klikk ​DEL > Innstillingsikonet > Filtergrense (knappen skal være på) ​> Filtergrense > 0

  Den mest populære filtergrensen er 5, men du kan bruke hvilket som helst tall.

  Filtergrenser hindrer filtrering av et valgfritt antall. Bare tall under det som er angitt kan brukes. Hvis grensen er 5, kan rapportmottakeren dermed filtrere grupper ≥5.

  Merk: Hvis rapporten deles fra en konto som har sin egen filtergrense på brukernivå, kan den delte rapporten ikke filtreres på et mindre nivå enn den som ble brukt av den som opprettet rapporten. For eksempel, dersom brukeren velger filtergrense 10 og personen deretter deler rapporten med en filtergrense på 5, kan ikke rapportmottakeren filtrere noe svar under 10.

  Fungerer ikke filtergrensen?

  Jeg prøver å filtrere et svar som er langt over min filtergrense, men systemet tillater meg ikke å gjøre det. Hvorfor?

  Denne situasjonen kan oppstå dersom filtergrensen fører til at det totale antallet svar i rapporten faller under filtergrensen din.

  For eksempel kan det være et ekskluderingsfilter brukt på et ord eller et spørsmål. La oss si at den som opprettet rapporten ekskluderte alle tekstsvar med ordet «kommunikasjon». Dersom rapportmottakeren har brukt filtergrense 5 og prøver å filtrere spørsmålet “Hvilken avdeling jobber du i?», og deretter filtrerer på HR som har 20 respondenter, vil en advarsel om filtergrense vises. Dette er fordi selv om 20 personer er mer enn 5, vil bruken av filteret gi færre svar i rapporten enn 5, siden bare 3 personer i HR ikke har brukt ordet «kommunikasjon» i tekstbesvarelsen.