Netigate Success Center

Support

Vilkår og samtykke

Vilkår og samtykke brukes når respondenten vil bli bedt om å samtykke til vilkårene i undersøkelsen. Dette gjøres vanligvis i starten av undersøkelsen. Uten samtykke vil ikke respondenten kunne svare på undersøkelsen.

Dette alternativet inkluderer en bekreftelse på samtykke i undersøkelsen. Når respondenten har godtatt vilkårene dine, kan den starte undersøkelsen som vanlig. Nederst på hver side i undersøkelsen vil den imidlertid ha en samtykkekobling  – når de klikker på linken, har de muligheten til å tilbakekalle sitt tidligere samtykke og velge Nei i stedet. Dette vil slette alle svar de har gitt så langt i denne undersøkelsen. Ingen data vil bli lagret. Undersøkelsen fremstår som ubesvart av dem.

Merk: Funksjonen er undersøkelsesspesifikk og påvirker ikke respondentens svar i andre undersøkelser.

Hvordan legger jeg til Vilkår og Samtykke?

I redigeringsmodus for undersøkelsen har du en nedtrekksmeny hvor du har en oversikt over alle sidene dine. Her finner du en veksleknapp for å legge til vilkår og samtykke i begynnelsen av undersøkelsen. Hvis du klikker på veksleknappen og den blir grønn, aktiveres funksjonen.

Hvis du aktiverer veksleknappen, blir Vilkår og samtykke-siden lagt til som den første siden i undersøkelsen. Du kan legge til firmaspesifikke vilkår og samtykketekst ved å klikke tekstboksen. Introtekst legges til på samme måte, ved å skyve veksleknappen. Du bør skrive en tekst som tydelig sier hensikten med samtykket.

Vilkår og samtykke i respondentvisning

Respondentene vil se spørsmålet i form av en radioknapp før de ser resten av undersøkelsen. Det er ikke mulig å fortsette undersøkelsen med mindre respondenten har godtatt vilkårene.

Selv etter at de har gitt sitt samtykke, har de muligheten til å tilbakekalle det mens de fyller ut undersøkelsen. Nederst på hver side i undersøkelsen er alternativet Personvern og samtykke synlig.

Respondentene kan klikke på denne linken, og en popup vil åpne opp og gi dem muligheten til å revurdere og tilbakekalle sitt samtykke. I så fall vil svarene den har gitt på undersøkelsen så langt bli slettet.

Merk: Hvis du har sendt en undersøkelse med en identifikator (f.eks. innloggingsliste eller e-post utsendelse), har respondentene muligheten til å gå tilbake til undersøkelsen selv etter at de er fullført undersøkelsen. Når respondenten går tilbake til denne og tilbakekaller sitt samtykke retrospektivt, vil svarene den har gitt tidligere bli slettet. For deg betyr dette at du kanskje har hatt 300 svar i går, men bare 250 svar i dag.