Netigate Success Center

Support

Villkor & Samtycke

Denna funktion lägger till en bekräftelse av samtycke i början av undersökningen. Respondenten kommer då uppmanas att godkänna villkoren för din undersökning och utan samtycke kan respondenten inte starta undersökningen.

Efter att ha accepterat dina villkor kan respondenten påbörja undersökningen som vanligt. Längst ned på varje sida i din undersökning kommer det finnas en ”Samtyckeslänk”. Om en respondent klickar på länken så har de möjlighet att återkalla sitt tidigare samtycke genom att välja ”Nej” istället. Detta kommer att radera alla svar som de hittills har lämnat i denna undersökning.

Viktigt: Den här funktionen är specifik för varje undersökning och påverkar inte respondentens svar från andra undersökningar.

Hur lägger jag till villkor & samtycke?

I undersökningens redigeringsläge finner du en rullgardinsmeny med dina sidinställningar. Här hittar du även en växlingknapp för att lägga till villkor och samtycke i början av din undersökning. Om du klickar på växlingsknappen och den slår om till grönt så aktiveras funktionen.

Om du aktiverar växlingsknappen “Villkor och samtycke” så läggs sidan till i början på din undersökning. Du kan lägga till företagsspecifika texter om villkor och samtycke genom att klicka på textrutan. Introduktionstext läggs till på samma sätt; genom att aktivera växlingsknappen. Du bör skriva en text som tydligt anger avsikten med samtycket.

Villkor & samtycke i respondentvyn

Dina respondenter kommer att se frågan i form av en radioknapp innan de ser resten av undersökningen. Respondenten måste acceptera villkoren för att kunna påbörja undersökningen. Även efter att en respondent har gett sitt samtycke har de möjlighet att återkalla samtycket samtidigt som de fyller i undersökningen. Längst ned på varje sida finns alternativet Villkor och Samtycke tillgängligt.

Om en respondent klickar på länken så har de möjlighet att återkalla sitt tidigare samtycke och välja Nej istället. Detta kommer att radera varje svar de hittills har givit i denna undersökning.

Respondenter kan klicka på den här länken så öppnas en pop-up som ger dem möjlighet att ompröva och återkalla sitt samtycke. I så fall raderas enkätsvaren de hittills har gett.

Viktigt: Om du har skickat en undersökning med en personlig identifierare (till exempel inloggning eller e-postadress) så har respondenten möjlighet att gå tillbaka till undersökningen och återkallar sitt samtycke i efterhand. Då kommer tidigare svara att raderas. För dig betyder det att du kanske har 300 svar idag men bara 250 svar imorgon.