Netigate Success Center

Support

Meddelandeinställningar

Medan du är inne i din undersökning kan du alltid komma åt inställningarna från fältet under huvudmenyn. Mallar och språkinställningar finns också här.

Under Inställningar har du tillgång till massor av användbar information om din undersökning. Denna information är indelad i sju delar: Undersökningsinställningar, Distribution, Meddelandeinställningar, Incitament, Datalagring och Quiz.

Under meddelandeinställningar hittar du följande alternativ:

E-postrapporter: Ange om du vill skicka en notifikation när respondenter har svarat på undersökningen. Går att skicka till en kontaktperson och/eller till respondenten.

Visa bakgrundsdata i e-post till kontaktperson: Markera det här alternativet för att inkludera eventuell bakgrundsdata i e-postrapporten som skickas till er kontaktperson.

Visa bakgrundsdata i e-post till respondent: Markera det här alternativet för att inkludera eventuell bakgrundsdata i e-postrapporten som skickas till respondenten.

Visa bakgrundsdata i e-post (avancerad logik): Markera det här alternativet för att inkludera eventuell bakgrundsdata i e-postrapporten som skickas från det logiska notifikationssystemet.

Obs! Du måste ha en sluttext i din undersökning för att notifikationer ska fungera om du aktiverar notifikationer genom Övriga Inställningar.

Obs! Notifikationsinställningarna fungerar inte för undersökningslänkar. Använd undersökningslogik för att skicka notifikationer i dessa fall.