Netigate Success Center

Support

Undersökningsläge

Medan du är inne i din undersökning kan du alltid komma åt inställningarna från fältet under huvudmenyn. Mallar och språkinställningar finner du också här.

Under Inställningar har du tillgång till massor av användbar information om din undersökning. Denna information är indelad i sju delar: Undersökningsinställningar, Distribution, Meddelandeinställningar, Incitament, Datalagring och Quiz.

Under datalagringsinställningar hittar du följande alternativ:

Sätt datum för delradering: Om du anger ett datum för alternativet delradering så kommer en schemalagd radering att ske med syfte att radera bakgrundsdata och personlig information om respondenter. Delradering av en undersökning innebär att endast vissa datapunkter kommer att raderas. Eventuella datum som har ställts in i kontoinställningarna visas även här. Du kan ändra datum för delradering för en specifik undersökning genom att ange ett datum i undersökningsinställningarna.

Sätt datum för fullständig radering: Om du anger ett datum för alternativet fullständig radering så kommer en schemalagd radering att ske av all undersökningsdata. Detta innebär att din undersökning kommer att tas bort helt från Netigates servrar. När en undersökning har raderats är det omöjligt att återställa den. Eventuella datum som har ställts in i kontoinställningarna visas även här. Du kan ändra datum för fullständig radering för en specifik undersökning genom att ange ett datum i undersökningsinställningarna.

Fullständig radering efter antal dagar: Om du aktiverar alternativet Fullständig radering efter antal dagar i dina undersökningsinställningar så kommer en schemalagd radering att ske av all undersökningsdata. Detta kommer att ske ett visst antal dagar efter det att undersökningen har besvarats av en respondent. Fullständig radering innebär att din undersökning, alla svar och dina utskick kommer att tas bort helt från Netigates servrar. När en undersökning har raderats är det omöjligt att återställa den.

 Inaktivera datalagringsinställningar för denna undersökning: Kryssa i denna ruta för att exkludera undersökningen från att helt eller delvis raderas utifrån datalagringsinställningarna på kontonivå.

Obs! Slutdatum och delraderings-datum är inte samma sak! Slutdatum för din undersökning är datumet då respondenterna inte längre kan delta i din undersökning. Du kommer fortfarande att ha tillgång till resultaten och göra din analys. Delraderings-datum är det datum då undersökningsdata kommer att (delvis) raderas. Det innebär att du inte längre kommer att ha åtkomst till datalagringarna eftersom en del av informationen kommer att oåterkalleligt raderas från servrarna.