Netigate Success Center

Support

Skapa externa ID:n till din Netigate-undersökning

När du behöver samla in unik information om dina respondenter, utan att ha tillgång till en lista med e-postadresser eller telefonnummer, kan du skapa individuella ID:n.

När behöver jag skapa externa ID:n?

När du genomför en panelundersökning eller skickar en undersökning till okända respondenter kan det vara väldigt användbart att samla in externa ID:n. För de flesta panelleverantörer är detta obligatoriskt för att de ska kunna spåra vilka respondenter som har besvarat undersökningen och för att kunna kompensera dem på ett lämpligt sätt.

Externa ID:n kan även vara användbart när du genomför en webbutvärdering där respondenterna kommer till undersökningen via en statisk länk på din webbplats. Detta ID kan i dessa fall vara ett besökare-ID.

Vad behöver jag göra?

Det första du behöver göra är att skapa en undersökningslänk och lägga till en ID-tagg i slutet av länken. Därefter behöver du skapa en mekanism inuti din undersökning för att spara de unika ID:n som skapas när respondenterna besöker undersökningen.

Lägg till en ID-tagg i undersökningslänken

Du behöver skapa en allmän länk under distribution och sedan kopiera länken. Klistra in länken till antingen ett dokument eller i  webbläsares URL-fält och lägg till den här korta taggen i slutet av länken för att inkludera ett externt ID: &EID=[ID] eller &CPXID=[ID]

Du måste först skapa en undersökningslänk i distributions-vyn av din undersökning. Därefter lägger du till taggen för att inkludera ett externt ID: &EID=[ID] eller &CPXID=[ID]

Den viktigaste delen är ”&EID=” och ”&CPXID=” eftersom dessa två är de förkortningar som används av systemet för att identifiera ID:n. [ID]-delen i slutet behöver du ersätta med en egen tagg eller platshållaren.

Exempel: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=586621X128132647X28544&EID=[ID]

Detta exempel är kopplat till en demo NPS-undersökning. När du skapar en ”riktig” undersökning måste [ID] ersättas med den platshållare som används av panelleverantören eller besökarens ID-tagg från din webbplats.

Samla ID:n i undersökningsresultatet

I undersökningen behöver du skapa en textruta för att spara de externa ID:n som är kopplade till undersökningslänken.

När du har skapat textrutan måste du kryssa i alternativet Extern parameter. Detta alternativ gör textrutan osynlig för respondenterna och den kommer enbart att fungera i bakgrunden för att samla ID:n från var och en av respondenterna.

Du kan skapa en rubrik åt textrutan för att göra det enklare att identifiera den när du går igenom resultaten.