Netigate Success Center

Support

Migrera enkäter till Netigates nya rapportversion

Innehållsförteckning

  Om du har skapat och sparat rapportversioner av en undersökning i den äldre versionen av Netigate kan du migrera dem till NY RAPPORT för att behålla eller fortsätta arbeta med dem ytterligare.

  Hur migrerar jag rapporter?

  Gå till den NYA RAPPORTEN och följ dessa steg:

  • Klicka i den VÄNSTRA MENYN / Sparade rapporter / MIGRERA
   – Om det finns några rapporter sparade i den KLASSISKA RAPPORT-versionen för den valda undersökningen kommer de att listas under fliken MIGRERA.
   –  ser du inte fliken MIGRERA finns det inga sparade rapportversioner av KLASSISK RAPPORT, eller så har du tidigare valt att IGNORERA dem.
  • Klicka på Välj alla eller välj de enskilda rapporterna som du vill migrera.
  • Klicka på MIGRERA TILL NY RAPPORT.
  • När du väl har migrerat rapporten kan du hitta den genom att navigera till VÄNSTER MENY / Sparade rapporter / SKAPADE

  • Om du inte vill migrera vissa gamla rapportversioner till den nya rapportversionen så klickar du på IGNORERA när du ska välja dem.
   – När de gamla sparade rapporterna ignoreras kommer du inte att ställas samma fråga igen.
   -Om du ångrar att du ignorerat en rapport och ändå vill migrera den, kan du växla tillbaka till KLASSISK RAPPORT,  och sedan välja den sparade rapporten, och spara den igen under ett annat namn så att den visas under fliken MIGRERA.

  OBS! En migrerad rapport är bara en kopia av en äldre sparad rapport som den såg ut vid migreringstillfället. Det finns ingen koppling mellan den gamla sparade rapporten i KLASSISK RAPPORT-vy och den migrerade versionen under NY RAPPORT. Eventuella ändringar som görs på den ena eller den andra kommer inte att återspeglas i respektive motpart.

  Vad händer med mina delade rapporter?

  Om du delade dina sparade rapporter via KLASSISK RAPPORT kommer länkarna som dina rapportmottagare har fortfarande att länka till den äldre rapportversionen i KLASSISK RAPPORT-vy. Eventuella ändringar i den migrerade versionen av den tidigare sparade rapporten i NY RAPPORT kommer inte att återspeglas i den delade versionen.

  Om du därför vill göra ytterligare ändringar i de migrerade rapporterna och vill att dina rapportmottagare ska uppdateras direkt, så bör du dela rapportlänkarna igen från NY RAPPORT.

  Kommer de migrerade rapporterna att ändras på något sätt när de migreras?

  En KLASSISK och en NY RAPPORT är inte exakt samma sak, så det kan finnas några mindre skillnader mellan originalrapporten och den nya migrerade rapporten.

  Vad förblir oförändrat efter migrering till ny rapport 

  • Rapportens titel
  • Alla skapade serier
  • Alla tillämpade filter
  • Layoutändringar (t.ex. dolda frågor förblir dolda etc.)
  • Undersökningens språk
  • Tillagda textrutor och bilder (utan tillämpad formatering)
  • Visa /dölj sidnummer
  • Anpassade färger för diagram inställda på kontonivå

  Vad förändras efter migrering till ny rapport:

  • Matrispresentation:

  – I NY RAPPORT stöder vi inte inställningen VISA ALLTID DELADE MATRISER som fanns tillgänglig under KLASSISK RAPPORT. Om                matrisfrågan i den migrerade rapporten var uppdelad rad för rad i KLASSISK RAPPORT kommer den alltså att presenteras som en                        matrisfråga i den nya rapporten.

  – Om användaren delade upp matrisen i olika rader och sedan gömde några av raderna – men inte alla – så kommer hela matrisen ändå                    att visas i den migrerade rapporten.

  – Om alla delade matrisrader doldes i den gamla rapporten kommer hela matrisfrågan att döljas i den migrerade versionen.

  • Formatering av tillagda textrutor.
  • Anpassade färger applicerade per enskild graf.