Netigate Success Center

Support

Svartlista

När kan jag svartlista ett ord?

Svartlista är en funktion som används för att filtrera bort ord som inte ska användas av textanalysmodulen i undersökningsrapporterna. Ett ord som är svartlistat kommer inte att visas i de automatiskt genererade ordmolnen.

Hur svartlistar jag ett ord?

Klicka på Inställningar på förstasidan när du har loggat in i ditt konto och sedan på Svartlista. Här kan du redigera ord som ska svartlistas eller återställas från svartlistningen.

Ställ in vilket språk som ska användas och lägg sedan till de ord som du vill svartlista i den första rullgardinsmenyn. Om du har flera ord som behöver svartlistas så kan du separera dem med ett kommatecken och ett mellanslag.

Lägg till ordet i listan genom att trycka på Spara.

Längst ner på sidan har du möjlighet att aktivera eller inaktivera Standard svartlista. När denna funktion är aktiv kommer vanliga ord som exempelvis ”och”, ”av” och ”till” att exkluderas från ordmolnen.

I rutan till höger visas en lista på de svartlistade orden. Klicka på krysset för att återställa och göra dem synliga i textanalysen igen.