Netigate Success Center

Support

Textruta

När ska jag använda en textruta?

En textruta möjliggör för respondenten att skriva in en kortare text som svar.

Till exempel i form av ett kontaktformulär eller om du vill ha mer bakgrundsinformation på en tidigare fråga. Detta alternativ kan också användas för att skapa ett ordmoln.

Hur anpassar jag en textruta?

Som du kan se finns en rad menyalternativ. Vi ska nu gå igenom dem och se hur de fungerar.

Först behöver du lägga till din fråga genom att dubbelklicka ovanför rutan.

Obligatorisk: Klicka i Obligatorisk om ni vill att svarsmekanismen skall vara obligatorisk. Detta innebär att respondenten måste besvara frågan för att kunna fortsätta framåt i undersökningen. Om respondenten försöker att gå vidare utan att besvara denna fråga kommer ett meddelande att visas som informerar respondenten om att de måste besvara frågan för att komma vidare.

Följande funktioner fungerar enbart I KOMBINATION med en obligatorisk fråga:

Numerisk: Klicka i Numerisk om du endast vill att numeriska värden (siffror) skall godkännas som svar. Exempelvis telefonnummer eller anställningsnummer. 

E-postadress: Klicka i E-postadress om du endast vill att e-postadresser skall vara godkända svar. Detta signalerar att tecken som @ och .com är okej att använda. 

Datum: Funktion gör så att respondenten kan välja ett datum från en kalender.

Extern parameter: Klicka i Extern parameter om du vill kunna fånga upp externa parametrar i URL:n. Detta används för det mesta vid genomförande av panelundersökningar.

Max antal tecken: Det är möjligt att begränsa antal siffror eller bokstäver som svaret får bestå av. Om denna ruta lämnas tom kommer max 150 tecken att vara tillåtna.

Textruta jämfört med textfält: Om du ändrar frågan till textfält istället för Textruta får du ett större område för fritextsvar och är lämpligt för att samla längre kommentarer och förslag.  

Viktigt: Gränsen för antal tecken i textrutan är 32 000 tecken. Detta är inställt som gräns eftersom det är det maximala antalet tecken som passar in i en Excel-cell och därmed säkerställer att överföringen är möjlig. Du kan själv välja en lägre gräns för en textruta genom att ange önskad teckengräns i Max antal tecken-fältet.

När du är klar klickar du på spara för en förhandsgranskning. 

Hur ser textrutorna ut för respondenterna? 

Textruta:

Textfält