Netigate Success Center

Support

Introduktionstext, Villkor & Samtycke och Sluttext

Du kanske redan har sett att det i menyn finns ett alternativ för villkor & samtycke, introtext samt sluttext. Genom att trycka på knappen Introtext lägger du till en sida i början av din undersökning. Och detsamma gäller för sluttext, förutom att du lägger till den i slutet av din undersökning. Villkor och samtycke kommer alltid att läggas till i början av din undersökning.

Genom att kryssa i Introtext får du möjlighet att skriva en introduktionstext. Texten blir det första som respondenterna ser när de öppnar undersökningen. Denna text kan till exempel ange syftet med undersökningen samt ge en bättre förståelse för deltagandet eller ge särskilda instruktioner till respondenterna. Om du inte har en introduktionstext kommer respondenterna att gå direkt till enkätfrågorna.

Den här sidan används ofta som villkor och samtycke, men ibland vill du ha både en villkors-sida samt en introduktionstext. Sekretesspolicyn är en mall och formaterad med radioknappar för att respondenterna ska svara på alternativ.

Om du behöver göra texten mer personlig är det möjligt att ändra standardtexten med ett företagsspecifikt uttalande. Skicka webbadressen med relevant information till vårt supportteam så kommer de att länka till din information istället. Obs! Du kan bara ha en sekretesspolicy per konto.

Sluttext läggs till i slutet av din undersökning och gör det möjligt att skriva in en text som dina respondenter kommer att se när de är färdiga med undersökningen. Du kan exempelvis omdirigera respondenterna till din hemsida efteråt i undersökningsinställningarna.

Timer och tidsgräns

Du kan också lägga till en timer eller tidsgräns på en sida eller på en hel undersökning. Detta alternativ kan vara användbart om du har en sluttext som du vill att respondenten ska läsa, men också om du vill att respondenten ska omdirigeras till en annan webbsida efter en viss tid. Vilken webbsida du vill omdirigera till ställs in i undersökningsinställningarna.

Tips: Vi rekommenderar att du alltid skriver en avslutande text för att tacka respondenten för att denne tagit sig tid att svara på din undersökning samt annan information som du kanske vill kommunicera.

Hur omdirigerar jag respondenterna till en annan webbsida efter att de slutfört enkäten?

När en tidsbegränsning sätts på en sluttext i en enkät kommer det att bestämma den tid det tar innan respondenten blir omdirigerad till en angiven webbsida.  

Skriv [Timelimit:X] i fältet för sluttext. X står för antal sekunder det kommer ta innan respondenten omdirigeras.

Om en webbsida för omdirigering inte har angetts kommer tidsbegränsningen inte aktiveras. Om en webbsida för omdirigering har angetts men inte en tidsbegränsning, kommer respondenten automatiskt att omdirigeras vid sluttexten efter ett förinställt antal sekunder.