Netigate Success Center

Support

Undersökningsinställningar

Medan du är inne i din undersökning kan du alltid komma åt inställningarna från fältet under huvudmenyn. Mallar och språkinställningar finns också här.

I Inställningar har du tillgång till massor av användbar information om din undersökning. Denna information är indelad i sju delar: Undersökningsinställningar, Distribution, Meddelandeinställningar, Incitament, Datalagring och Quiz.

I undersökningsinställningar hittar du följande alternativ:

Kontaktperson: Om du vill få meddelanden när svar kommer in / när du har fått ett visst antal svar, så skickar meddelandena till personen du skriver in i fältet. Vanligtvis är detta skaparen av undersökningen. Längst ner i en undersökning, i respondentvyn, kommer det också att läggas till en länk som respondenterna kan följa för att komma i kontakt med enkätskaparen om de har några frågor angående undersökningen.

Undersöknings start- och slutdatum: Du kanske redan har ställt in start- och slutdatum för din undersökning när du skapade den, men det här alternativet gör det möjligt för dig att ändra det när som helst.

Anonymt resultat: Detta alternativ gör så att alla svaren i undersökningen blir anonyma när du tittar på resultatet. När detta alternativ har aktiverats kan det inte inaktiveras.

Vidarelänkning: Ange webbadressen du vill vidarelänka respondenterna till efter att de har slutfört undersökningen, fältet kan också lämnas tomt vilket innebär att respondenterna inte vidarelänkas.

Undersökningsmapp: Lägg in och ordna dina undersökningar i  olika mappar, till exempel avdelning eller kategori. Om din organisation har flera användare som bara har behörighet att komma åt en specifik mapp i ditt konto, så är detta ett bra sätt att organisera dina undersökningar på. För att lägga till specifika behörigheter gå till Användarhantering.

Göm alternativ i tvåvägs-SMS: Välj att inte inkludera svarsalternativen i dina tvåvägs-SMS. Respondenter kan då enbart svara med siffror eller text i meddelandena.

Tillåt flera svar per respondent (exklusive länkar): Tillåter att en enkät som skickas via-e-post, inloggning eller SMS-länk att registrera flera svar istället för att begränsa det till ett svar per länk. Måste användas tillsammans med ”Tillåt ändring av svar”.

Tillåt ändring av svar: Ger respondenten möjligheten att gå in i undersökningen igen och ändra svaret medan undersökningen fortfarande är aktiv.