Netigate Success Center

Support

Undersökning på loop

Under vissa omständigheter kan du skapa en undersökning som går på loop. Detta innebär att efter en undersökning har lämnats in, startar den automatiskt om från början. Detta är användbart när du har en undersökning som är öppen för allmänheten, t.ex. en undersökning på en surfplatta utanför en butik, där du svarar på frågor efter besökt butiken. När den första respondenten svarat på alla frågor startar undersökningen om från början, så nästa person kan börja fylla i undersökningen.

Hur skapar man detta?

Det finns två sätt att skapa en undersökning på loop.

Alternativ 1:

Gå till Övriga inställningar (Inställningar) i ditt redigeringsläge. Här kan du välja vilken sida man ska komma till efter avslutad undersökning. I textrutan Vidarelänkning fyller du i URL-adressen. Du hittar länken för undersökningen i Distributionsmenyn. Tänk på att detta bara fungerar när du har en Sluttext i din undersökning. 

Obs! Du kan behöva ta bort https: // från länken för att få det att fungera.

Alternativ 2:

Du kan lägga till logik på den sista sidan i din undersökning.

Om du redan har lagt till logik på dina frågor kommer logiksymbolen (se bild nedan) att visas grön och den befintliga logiken kommer att listas på logikskärmen. Du kan redigera befintlig logik genom att klicka på befintlig regel för att expandera den eller radera den genom att klicka på papperskorgen.

Om du inte har lagt till logik än, klicka på Lägg till logik och fönstret kommer ändras till en meny där du kan lägga till logiken. Du får en möjlighet att välja Gömma, Notifiera, Hoppa till sida eller Hoppa till hemsida från menyn längst upp till vänster, följt av regler som bestämmer när logiken ska träda i kraft.

Använd Hoppa till hemsida-logiken och klistra in undersökningens webbadress i textrutan. Du hittar länken för undersökningen i Distributionsmenyn.

Obs! Det här alternativet fungerar endast när undersökningen är igång. Du kan inte använda en testlänk som URL.