Netigate Success Center

Support

Definiera mål och objektiv

Innehållsförteckning

  Att samla in och analysera feedback är ett viktigt sätt att få insikter om din organisation
  genom dina anställdas eller kunders ögon. Dessutom kan det hjälpa dig att förbättra din
  relation med dem. Enkätundersökningar är en värdefull informationskälla och en viktig
  faktor för att främja framsteg inom din organisation.

  Med det i åtanke finns det ingen mening att göra enkätundersökningar om du inte har en
  tydlig plan och ett tydligt mål. För att få ut det mesta av din feedback rekommenderar vi att
  du utvecklar väldefinierade planer för vart och ett av dina projekt med hjälp av dessa
  grundläggande frågor:

  – Vad är det slutliga målet med ditt projekt?
  – Vad behöver du göra för att uppnå detta mål?

  Vad är mål och objektiv?

  Mål är något som du vill uppnå långsiktigt. Målet med din undersökning bör samverka med
  organisationens övergripande mål för att få bäst effekt.
  Objektiv är definierade steg som lätt kan mätas och användas som komponenter för att
  hjälpa dig att uppnå dina långsiktiga mål.

  Varför behöver jag mål och objektiv?

  För att få ut så mycket som möjligt från ditt undersökningsresultat måste du sakta ner och
  tänka på vad du vill uppnå med din enkät. Det är viktigt att ha en plan om du vill ha
  tillförlitliga resultat som är användbara för dig. Denna känsla av tydlighet bör omfatta själva
  undersökningen också. När du till exempel förbereder frågorna bör varenda en föra dig
  närmare dina slutmål. Undvik att inkludera frågor som inte är nödvändiga; om en fråga inte
  kräver svar som är relevanta för dina mål, så ska du inte inkludera den alls.
  Att ha väldefinierade och transparenta mål hjälper också till att hålla dina respondenter
  fokuserade. Om det du försöker uppnå är uppenbart för dem är de bättre kapabla och mer
  benägna att ge feedback som är användbar för dig.

  Vad behöver jag tänka på?

  För att uppnå dina mål finns det ett flertal frågor som du måste tänka på innan du kan börja
  skapa en undersökning. Här är några exempel på frågor som du bör ställa dig själv:
  ● Vad behöver jag veta?
  ● Hur ska jag använda den feedback jag får?
  ● Vilka frågor kommer vara mest gynnsamma för mitt ändamål?
  ● Vilken är den bästa målgruppen och varför?