Netigate Success Center

Support

Skapa ny, spara och radera en rapport

Innehållsförteckning

  När du går in i en undersökningsrapport för första gången så ser du en standardrapport. Denna skapas automatiskt och sparas som den första versionen av rapporten. Alla ändringar du gör här sparas automatiskt. Rapportens standardtitel kommer att matcha namnet på undersökningen den är baserad på.

  Vill du inte läsa? Titta på denna handledning:

  Spara en ny version av rapporten

  Klicka på SPARA SOM under rubriken på din rapport efter att du har lagt till filter eller gjort ändringar. Ett modal dyker då upp där du kan ange ett nytt namn innan du klickar på SPARA SOM igen. Denna nya rapportversion visas nu automatiskt istället för den tidigare versionen. Du hittar den tidigare versionen av rapporten genom att klicka på knappen Sparade rapporter längst upp till vänster i fönstret.

  Skapa en ny rapport från grunden

  Klicka på NY för att skapa en helt ny version av rapporten. Du kommer sedan att uppmanas att ge din nya rapport ett namn. Ange önskat namn och klicka på SKAPA. Detta skapar en standardrapport där alla filter och ändringar är borttagna. Den nya versionen visas nu automatiskt istället för den tidigare versionen. Du kan se den tidigare versionen genom att klicka på Sparade rapporter längst upp till vänster i fönstret.

  Spara din rapport

  Det finns två alternativ för att spara rapporter i Netigate. Du kan också läsa om hur du tar bort rapporter i den här artikeln.

  Rapporter har en autospara-funktion som är aktiverad som standard. När denna funktion är aktiv sparas alla ändringar omedelbart i rapportversionen du arbetar med. Det är viktigt att notera att detta påverkar delade rapporter.

  Om du inte vill att ändringarna ska sparas automatiskt kan autosparläget stängas av under genom att klicka klicka på Autospara.

  När funktionen för autospara är inaktiverat kommer en SPARA-knapp att finnas högst upp i dina rapporter, så att du kan spara dina ändringar manuellt.

  Obs! Växlingsknappen är unik för varje rapportversion, så tänk på att du måste inaktivera den manuellt för varje rapport.

  Radera en rapport

  Om du vill ta bort en rapportversion klickar du på Sparade rapporter. Här kan du ta bort alla rapportversioner eller välja enskilda rapporter genom att klicka i de motsvarande kryssrutorna.

  Obs! Delade rapporter kommer inte att vara tillgängliga om du tar bort rapportversionen de baseras på.