Netigate Success Center

Support

Exportera till Power Point

Det är möjligt för alla Netigate-användare att exportera rapporter till en standard PowerPoint-mall. För vissa prenumeranter finns också ett alternativ där du kan exportera en varumärkesanpassad PowerPoint-mall.

En PowerPoint-export är inte en identisk eller fullständig kopia av undersökningsrapporten. Istället genereras den från rapportdata och visualiseras inom ramarna och begränsningarna för Microsoft PowerPoint. Därför finns det vissa skillnader mellan hur data representeras i webbrapporten kontra PPT-filen.

Observera att det inte är möjligt att exportera informationspaneler under frågeställningar till PPT. Det enda undantaget för detta är svarsfrekvensen som visas på den första bilden i din PPT-exportering.

Exporteringsinställningar för PowerPoint 

Använd anpassad PowerPoint-mall. Denna valmöjlighet är tillgänglig för kunder med utvalda Netigate-licenser. Funktionen kan aktiveras via Netigates kundsupport. Med denna inställning kan flera anpassade mallar laddas upp till samma konto.

Anonymt resultat. Om enkäten innehåller öppna textsvar som inte är anonyma kan du anonymisera dem i exporten genom att aktivera  växlingsknappen med samma namn. Respondentkolumnen, liksom en datum och tidskolumnen, kommer att tas bort från fritextsvaren i din PPT-exportering. Själva svaren kommer dock att finnas med i exporteringen.

Inkludera ordmoln. Detta gör det möjligt att inkludera ordmoln i den exporterade rapporten. Observera att om rapporten inte har några serier kommer det exporterade ordmolnet inte att se likadant ut i exporteringen som den gör i webbrapporten.

Inkludera fritextsvar. Fritextsvar kommer att ingå i rapporten. Svaren är känsliga för alla typer av filter som har använts före exporteringen. I en PPT-exportering möjliggörs högst 100 fritextsvar per fråga. Om det totala antalet svar överskrider denna gräns visas endast de senaste 100 i exporteringen. Om du har flera serier fördelas svaren så jämnt som möjligt.

Ett diagram per matrisrad.  Denna inställning låter dig skapa ett separat diagram som representerar varje rad i matrisfrågan. Varje rad / diagram exporteras med en separat bild.