Netigate Success Center

Support

Undersökningsinformation

Innehållsförteckning

  I panelen för undersökningsinformation får du översikt av din undersökningsstatistik. Den visas alltid som ett streck högst upp i varje rapport. Informationen presenteras i cirklar om rapporten inte har några serier och förvandlas till en tabell om rapporten har fler än två serier.

  Vill du inte läsa? Titta på denna handledning:

   

  Överblick

  Undersökningens  informationsstreck kan placeras var som helst i rapporten genom att klicka på VÄNSTER MENY> Hantera layout och sedan genom att hålla ned flyttikonen ⋮⋮ och dra i den för att ändra dess position i din rapport.

  För att välja vilken del av undersökningens information du vill inkludera i översikten klickar du på ikonen för Inställningar ⚙ i streckets övre högra hörn. 

  Informationsstrecket undersökning innehåller följande data om din undersökning:

  • SVAR
  • SLUTFÖRDA
  • DAGAR SEDAN START
  • RESPONSTID
  • UTSKICK
  • RESPONDENTER
  • DROP-OFFS
  • SVARSFREKVENS
  • ANVÄND ENHET

  OBS: Denna information kan exporteras som Excel och PDF. Endast svarsfrekvensen kan exporteras som PowerPoint.

  Svar

   

  Svaren visar antalet svarsuppsättningar som undersökningen tagit emot. Tänk på att den är känslig för filter som tillämpas i den aktuella rapportversionen. Det inkluderar växlingsknappen Filter / Visa endast slutförda.

  Svarsdefinition: Ett svar registreras när en respondent har gått in i undersökningen genom att klicka på en enkätlänk och besvarat minst en fråga.

  Om undersökningen innehåller bakgrundsdata registreras ett svar automatiskt bara genom att klicka på enkätens länk. Detta sker eftersom bakgrundsfilen fördefinierar en uppsättning svar för respondenten.

  Slutförda

   

  En svarsuppsättning anses vara fullständig när en respondent har:

  • Deltagit i undersökningen genom att klicka på enkätlänken
  • Besvarat minst en fråga
  • Klickat på KLAR.

  Informationen är känslig för filter som används i den aktuella rapportversionen, inklusive växlingsknappen VÄNSTER MENY> Filter> Visa endast slutförda.

  Dagar sedan start

   

  Detta representerar antalet dagar sedan undersökningens startdatum, tillsammans med det totala antalet dagar som undersökningen är inställd att vara igång för svarsinlämning.

  Svarsfrekvens

   

  Detta visar den genomsnittliga tid det tog en respondent att slutföra undersökningen. Tiden börjar räknas den andra gången respondenten går in i undersökningen och avslutas i slutet av sessionen, eller tills svaren skickas in genom att klicka på Slutför i slutet av undersökningen.

  Den information som visas är känslig för filter som används i den aktuella rapportversionen.

  Utskick

   

  Detta visar antalet utskick som gjorts för undersökningen.

  Antalet utskick som visas är lika med antalet mottagare i ett e-post- och SMS-utskick, inklusive dubbletter. En allmän länk som distributionsmetod återspeglas inte här.

  Siffrorna är känsliga för filter som tillämpas på bakgrundsdata och tidsfilter.

  Drop-offs

   

  Drop-offs visar antalet användare som deltog i undersökningen men inte slutförde den, mot den totala siffran respondenter vars svar finns representerade i den aktuella rapportversionen.

  Denna parameter är alltid en inverterad version av SLUTFÖRDA.

  Informationen här är känslig för växlingsknappen Visa endast slutförda som du hittar i vänstermenyn under filterinställningar.

  Svarsgrad

   

  Svarsgrad visar antalet svar som representeras i den aktuella rapportversionen tillsammans med det totala antalet utskick.

  Om en eller flera utskick distribuerades via en generell länk, och leder till svar, så kommer svarsfrekvensen att visas som N/A. Detta eftersom antalet svarsuppsättningar i rapporten är större än antalet sändningar.

  Denna information är känslig för filter som tillämpas i den aktuella rapportversionen, inklusive växlingsknappen Filter> Visa endast utförda.

  Använd enhet

   

  Detta visar de olika enheter som används av respondenterna när de besvarar undersökningen. Inställningen lägger alltid till två standardenheter: stationär och mobil.

  Denna information är känslig för filter som tillämpas i den aktuella rapportversionen, inklusive växlingsknappen Filter> Visa endast utförda.