Netigate Success Center

Support

Kryssruta

Innehållsförteckning

  När kan jag använda en kryssruta?

  Kryssruta gör det möjligt för respondenten att välja flera svarsalternativ i samma fråga.

  Hur skapar jag en kryssruta?

  När Kryssruta väljs som frågetyp, läggs den till längst ned på sidan och du ges möjligheten att lägga till en rubrik följt av svarsalternativen (dubbelklicka på området för att skriva in texten).

  Först lägger du till själva frågan och några svarsalternativ. Dubbelklicka på den översta raden för att lägga till frågan och börja sedan lägga till dina svarsalternativ. Hoppa mellan alternativen med hjälp av pil-tangenterna på tangentbordet.

  Använd knappen Lägg till mer för att lägga till fler alternativ. Dessa behöver inte vara i rätt ordning när de läggs till, du kan flytta runt dem senare om du vill. Tryck och dra i den prickiga rutan till vänster om alternativet och släpp den där du vill ha den.

  Det finns även en raderingsknapp bredvid varje svarsalternativ.

  Obs! Vi rekommenderar att du inte tar bort svarsalternativ efter att undersökningen har aktiverats och du har börjat få in svar. Detta kan leda till att du tappar svarsdata eller orsakar problem i din rapport.

  Obligatorisk: Klicka i Obligatorisk om du vill att svarsmekanismen skall vara obligatorisk. Detta innebär att respondenten måste besvara frågan för att kunna fortsätta framåt i undersökningen.

  Horisontell: Klicka i Horisontell om du vill att svarsalternativen skall presenteras horisontellt i undersökningen. Obs: Det är inte möjligt att använda Lägg till textruta på det sista alternativet om rutorna visas horisontellt.

  Slumpmässig ordning: Klicka i Slumpmässig ordning om du vill att svarsalternativen skall presenteras i slumpmässig ordning.

  Slumpmässig ordning -1 presenterar alla svar utom det sista i slumpmässig ordning, exempelvis för att sista frågan innehåller en textruta.

  Slumpmässig ordning -2 presenterar alla svar i slumpmässig ordning förutom de två sista, exempelvis för att sista frågan innehåller en textruta.

  Max: Skriv in max antal svarsalternativ som respondenten måste/kan svara.

  Min: Skriv in minsta antalet svarsalternativ som respondenten måste/kan svara.

  Textbox sist: Klicka i denna om du vill lägga till en textbox kopplad till det sista svarsalternativet. Till exempel om du vill att respondenten skall skriva något annat än de förvalda alternativen (exempelvis alternativet “annat”). Notera att maxgränsen för antal tecken i textrutan är 32 000. Gränsen är satt för att det är det högsta antalet tecken som ryms i en Excel-cell. Gränsen försäkrar därför att korrekt exportering är möjligt.

  Dölj rubrik: Bocka I denna funktion för att gömma mekanismens svarsalternativ. Detta fungerar enbart i kombination med Horisontell-funktionen och kan användas för att göra kryssrute-matriser. Mer information här.

  Lägg till flera: Denna funktion kan användas vid tillfällen då du har ett stort antal svarsalternativ. Om du vill använda denna, klicka på detta val och klistra sedan in samtliga svarsalternativ i en och samma ruta, med en radbrytning mellan alternativen. På detta sätt undviker du att behöva skriva in svarsalternativ för varje rad.

  Spara som: Med hjälp av den här funktionen kan du spara om kryssrutor till radioknappar eller rullgardinsmenyer om du skapat en fråga med fel frågetyp så kan du enkelt spara om den. Viktigt att tänka på är att om svar redan inkommit så kommer detta val att försvinna.

  Sista alternativet skriver över: Med detta alternativ aktiverat så kommer det sista alternativet att vara exklusivt. Exempelvis Inget av ovanstående. När sista alternativet i frågan väljs så kommer alla övriga alternativ att inaktiveras och ej klickbara. Om detta kombineras med Texbox sist kommer sista alternativet ha en textruta och näst sista alternativet att skriva över övriga.

  Hur ser kryssrutorna ut för respondenterna?

  Standard:

  Om du har valt horisontell vy ser det ut så här: