Netigate Success Center

Support

Händelseregistrering

Innehållsförteckning

  Förutom standardundersökningar kan du använda Netigate för att registrera evenemang och inbjudningar. Anpassa din design beroende på vilken typ av evenemang du skapat, hur många deltagare du vill tillåta och hur många tidsluckor som finns tillgängliga.

  Genom att använda Netigate för evenemang kan du optimera din inbjudningshantering, hantera RSVP och skicka automatiska påminnelser via e-post.

  Förutom registreringen kan du till och med be om ytterligare relevant information, t.ex. om deltagarna behöver hotellrum, om de har några förväntningar eller specifika önskemål, om det finns matallergier, samt utvärdering efter evenemanget etc.

  Skapa inbjudan till evenemang

  Börja med att avgöra om respondenten kommer att delta i ditt evenemang eller inte. Det enklaste är att lägga till en enkel ja eller nej fråga, t.ex. Vill du registrera dig för det här evenemanget?

  Begränsa respondentens svar på denna fråga med hjälp av radioknappar eller en dropdown-meny.

  Genom att lägga till logik på de två olika svarsalternativen kan du skicka respondenten till olika delar av undersökningen. I följande stycken kommer vi att gå igenom:

  • Deltagare som svarar ”Nej” och hoppar till slutet av registreringen.
  • Deltagare som svarar ”Ja” som kan välja olika aktiviteter.
  • Deltagare som svarar ”Ja” som kan boka olika tidsluckor för sin aktivitet.
  • Deltagare som svarar ”Ja”  och kan lägga till ytterligare information om matallergier, önskemål etc.

  Obs: Vi rekommenderar att du lägger till alla dina sidor och frågor innan du börjar lägga till logik. Sidlogik finns i det övre högra hörnet i redigeringsläget:

  Tips: Vi rekommenderar att du använder en sida per fråga eftersom det gör det lättare för dig att lägga till logik i varje avsnitt.

  Uteslut icke-deltagare

  Låt oss börja med det enklaste. Om respondenten svarar ”Nej” på den första frågan kan du skicka dem direkt till slutet av undersökningen med hjälp av logik.

  Detta gör du genom att klicka på knappen Sidologik längst upp till höger.

  Ställ in logiken så att den stämmer överens med dina önskemål.

  Till exempel: Jag vill hoppa till sidan ”Slut på undersökning” när svaret på denna fråga “Vill du registrera dig för det här evenemanget” motsvarar “Nej”.

  Följ dessa steg:

  1. Använd “Hoppa till sida”
  2. Välj sidan ”slutet på enkäten”
  3. I fältet “När” väljer du ”svara på” -> ”sida 1″ -> Likamed 2: Nej”

  Detta innebär att om respondenten väljer ”Nej” på första sidan kommer de automatiskt att skickas till slutet av undersökningen.

  Klicka på spara och testa din undersökning.

  Inkludera deltagare

  För deltagare som svarar ”Ja”, lägger du till följande logik på första sidan:

  1. Använd “Hoppa till sida”
  2. Välj sidan ”Aktiviteter”
  3. När -> svara på -> Sida 1 -> är lika med ”Ja”

  Detta innebär att om respondenten väljer ”Ja” på första sidan kommer de automatiskt att skickas till sidan där de kan välja vilken aktivitet de vill delta i.

  Klicka på spara och testa din undersökning.

  Låt deltagarna välja olika aktiviteter

  De respondenterna som vill delta och väljer ”Ja” på första sidan har möjlighet att se några olika alternativ ifall du behöver ytterligare information. Om du till exempel har en händelse där deltagarna kan välja olika aktiviteter, så kan de antingen delta i en gruppdiskussion eller en workshop.

  Följ stegen nedan:

  1. Lägg till ny sida
  2. Använd radioknappar eller dropdown-meny för att lista de tillgängliga aktivitetsalternativen eftersom det bara är möjligt att delta i en av aktiviteterna.

  Beroende på vilken aktivitet deltagaren väljer kan du lägga till mer Logik för att få ytterligare information, som vid vilken tid de vill delta. För att lägga till tidsluckor följer du stegen i avsnittet ”Boka olika tidsluckor”.

  Boka olika tidsluckor

  Låt oss säga att du har två olika tidsluckor för workshopen och deltagarna måste boka en tid för att delta. Detta är dock inte relevant för respondenterna som har valt att delta i gruppdiskussionen istället. För att dölja dessa alternativ för deltagarna som har valt en annan aktivitet, gå till avsnittet ”Dölj alternativ beroende på aktivitet”.

  1. Lägg till en ny sida för de olika tidsluckor som ska visas.
  2. Använd radioknappar eller rullgardinsmeny eftersom det bara ska vara möjligt att välja en av dem.
  3. Gå till aktivitetssidan och lägg till sidlogik.
  4. Använd Hoppa till sida -> Tidslucka.
  5. När -> svar på -> Jag vill delta … -> Likamed -> Workshop.

  Det betyder att om deltagare väljer alternativet för Workshop på aktivitetssidan kommer de att skickas till sidan där de kan boka sin tid.

  Dölj alternativ beroende på aktivitet

  Som nämnts i avsnittet ovan är de olika tidsluckorna för workshopen inte relevanta för de deltagare som har valt att delta i gruppdiskussionen. Vi vill dock fortfarande att deltagarna ska lägga till information om huruvida de har matpreferenser. Vi måste då dölja workshopalternativen och hoppa till sidan angående middagen. Följ dessa steg för att göra detta:

  1. Lägg till sidan Logik på aktivitetssidan.
  2. Välj Hoppa till sida -> Middag
  3. När -> svar på -> Vilken aktivitet att delta i … -> Likamed -> Gruppdiskussion

  Detta innebär att när någon väljer att delta i aktiviteten ”gruppdiskussion” kommer de att hoppa till frågorna om middagen och inte presenteras med workshopens tidsluckor.

  Logiken på hela aktivitetssidan bör se ut så här:

  Ett fält för vad som händer om du väljer Workshop och ett fält för om du väljer Gruppdiskussion.

  Redigera maximalt antal deltagare

  Om du vill ställa in en gräns för antalet deltagare som kan registrera sig, kan du använda sidlogik för att dölja registreringsfrågan när ett visst antal deltagare har uppnåtts. Deltagarna kan då istället nå en sida som informerar dem om att evenemanget redan är fullbokat (glöm inte att dölja respektive sida för alla dina deltagare innan denna gräns uppnås).

  1. Gå till Sidlogik på registreringssidan eller den sida du vill begränsa.
  2. Använd Göm -> Hela sidan -> När -> Räkna med -> evenemangsregistrering -> Ja -> Är större än X (i det här fallet 59).

  Vad detta betyder är att om antalet som svarat ”Ja” på frågan ”Vill du registrera dig för detta evenemang” är mindre än X (X är antalet lediga platser minus ett), kommer denna sida INTE att visas.

  Lägg till en tidslucka per respondent

  Genom att lägga till logik på frågenivå kan du ställa in din undersökning eller evenemang så att en respondent registreras per tillgänglig tidslucka. Detta är praktiskt när du planerar intervjuer eller individuella möten. Följ dessa steg:

  1. Klicka på knappen Frågelogik
  2. Beroende på vad du vill göra med svarsalternativet när det har nått den inställda gränsen väljer du Dölj eller Inaktivera. Dölj gör att det inte visas som ett svaralternativ medan inaktiveringen gör att det inte kan väljas när förutsättningarna är uppfyllda.
  3. Välj det avsedda svaralternativet och ställ in antalet.
  4. Logiken bör se ut så här: Göm -> Alternativ 1 -> När -> Räknare på -> sida för tidslucka -> Alternativ 1 -> Är större än -> X (X är antalet tillgängliga tidsluckor minus ett).
  5. Kontrollera att alternativet dölj / inaktivera är detsamma som det som valts under Värde.
  6. Upprepa för varje svarsalternativ / tidslucka. Klicka på knappen Lägg till logik för att få ett nytt logikfält.
  7. Klicka på Spara ändringar och testa logiken genom att skicka en testlänk till några kollegor.

  Lägg till evenemangsnotifikationer

  Om du vill få ett meddelande efter att ett visst antal respondenter har valt att delta kan du lägga till logik på sidnivå för att åstadkomma detta.

  1. Klicka på knappen Sidlogik.
  2. Tryck på Meddela -> skriv in din e-postadress i textfältet.
  3. Därefter bör logiken se ut så här: När -> Räknare på -> Bokning -> Värde: Ja -> Är större än X (X är antalet respondenter du vill ha meddelanden om, minus en). Exempel: Om du vill bli meddelad när den 50: e personen har registrerat sig för ditt evenemang, ställer du in X på 49.
  4. Klicka på Spara ändringar.

  Om du vill skicka deltagarbekräftelser till deltagarna kan du välja att meddela personen via den  e-postadress som skrivits in. Följ den här guiden för mer detaljerad information om hur du använder Logik för att skicka meddelanden.

  Obs! För att logik ska fungera på frågor måste den hänvisa till andra sidor. Det är inte möjligt att dölja, inaktivera eller hoppa till frågor eller sidor om referensen finns på samma sida som frågan som utlöser logiken. Det rekommenderas också att blir klar med  hela undersökningen innan du lägger till logik för att säkerställa att logiken hänvisar till den slutgiltiga layouten.

  Tips: Det kan vara en bra idé att inte ha anonyma resultat för att se vad varje respondent har valt. Detta kan ställas in i undersökningsinställningar. Överväg också att begränsa deltagandet till en gång per person för att undvika åtkomst till undersökningen flera gånger från en och samma enhet.