Netigate Success Center

Support

Undersökningsmappar

Som administratör kan du i kontoinställningarna klicka på Undersökningsmappar för att dela upp era undersökningar och användare i olika mappar.

Beroende på vilka användarrättigheter eller vilken licens du har kanske du inte ser alterativet om att skapa undersökningsmappar. Hör av dig till din kontaktperson på Netigate för att få mer information.

Enkätkategorifunktionen används för att dela in dina undersökningar i olika kategorier. Som administratör kan du också bestämma vilka användare som får åtkomst till vilken mapp. Till exempel, HR-avdelningen har endast tillgång till HR-mappen och Marketing har endast  tillgång till marknadsföringsmappen. Läs mer om behörigheter här.

Skapa en ny mapp genom att klicka på Lägg till mapp. Ange sedan ett namn och klicka på Spara.

Du kan ta bort mappar genom att klicka på papperskorgen bredvid mappen. De undersökningar som ligger i en raderad mapp flyttas automatiskt till Okategoriserat.

Klicka på pennikonen för att redigera namnet på en mapp.

Flytta en undersökning till en mapp

På sidan se resultat eller redigera undersökning hittar du alla dina undersökningar och undersökningsmappar. Längst ner på sidan finns de mappar som ännu inte innehåller några undersökningar.

Klicka på undersökningen, håll musen nedtryckt, och dra undersökningen till den nya mappen. Du kan även göra ändringar i mappen genom att klicka på enkätinställningar.