Netigate Success Center

Support

Distribuera din undersökning

Innehållsförteckning

  När undersökningen är klar och du har testat den noggrant är det dags att distribuera den till dina respondenter. Den vanligaste distributionskanalen är att skicka din undersökning via e-post men det finns även möjlighet att distribuera den via SMS eller genom att publicera en länk till undersökningen på er hemsida eller i sociala medier.

  Det är möjligt att kombinera flera olika distributionskanaler för att nå ut till så många respondenter som möjligt.

  Välj rätt distributionskanal

  När det gäller att bestämma hur du ska distribuera din undersökning är det ofta inte så mycket en fråga om hur du vill distribuera den, utan snarare vilka kontaktuppgifter du har till dina respondenter. Som nämnts tidigare är den vanligaste distributionskanalen att skicka undersökningen direkt till respondenternas e-postadresser.

  För kortare pulsundersökningar eller snabba NPS-frågor kan det vara effektivare att skicka ett SMS som innehåller undersökningslänken. Det är ett snabbt och enkelt sätt att nå respondenter med en kort undersökning som de kan besvara inom några sekunder utan några stora ansträngningar.

  Om du inte har några kontaktuppgifter till dina respondenter kan du använda dig av en publik länk till undersökningen.

  Här kan du läsa mer om de olika distributionskanalerna.

  Vad ska jag inkludera i utskicket?

  1. Vad handlar undersökningen om?
  Var tydlig med undersökningens innehåll och syfte. Försök att göra detta så kort och koncist som möjligt.

  2. Varför ska respondenterna svara på undersökningen?
  Svarsfrekvensen ökar om du ger dem en bra anledning att svara på frågorna. Förklara varför det så är viktigt att de svarar och vad deras feedback kommer att användas till.

  3. Hur lång tid tar det att svara?
  Var ärlig! Be några kollegor att genomföra undersökningen och se hur lång tid det tar. Om det är en kort undersökning kan du använda det som ett argument för att de ska genomföra undersökningen.

  4. Hur kan resultaten av undersökningen hjälpa dig?
  Glöm inte att skriva hur viktig respondenternas feedback är och hur den hjälper er att förbättras inom olika områden.

  5. Är undersökningen anonym?
  Var noga med att berätta för respondenterna om undersökningen är anonym eller inte. Anonyma undersökningar brukar ge mer ärliga svar.

  6. Hur ska ämnesfältet formuleras?
  Ämnesfältet är det första som respondenten ser. Håll det kort, lätt att förstå och med ett tydligt syfte. Du kan genomföra ett test genom att skicka två e-postmeddelanden med olika ämnesfält till en liten grupp respondenter och sen jämföra svarsfrekvensen.

  7. Vilken e-postadress skickas undersökningen från?
  Använd en e-postadress som respondenten genast kommer att känna igen. Annars riskerar du att e-postmeddelandet avvisas som skräppost.

  8. Vem är avsändaren?
  De flesta företag använder företagets namn som avsändare men det kan även vara effektivt att använda en specifik person som avsändare. Du kan till exempel skicka undersökningen från produktchefen om undersökningen handlar om produktutveckling eller från en försäljningsrepresentant som har varit i kontakt med kunden tidigare.

  När är ett bra tillfälle att skicka en undersökning?

  Det här är en knepig fråga eftersom det inte finns någon universell regel. Du behöver ta hänsyn till din målgrupp och ett antal omständigheter, som till exempel helgdagar och andra evenemang. Generellt sett är det förmånligt att skicka enkäter tidigt i veckan för att få den högsta svarsfrekvensen.

  Denna graf är baserad på data i Netigate och visar antal svar som mottagits på olika dagar i veckan: