Netigate Success Center

Support

NPS (Net Promoter Score)

Innehållsförteckning

  Vad är NPS och hur används det?

  Net Promoter Score (NPS) är ett mått på kundlojalitet och metoden bygger på en enda fråga: ”Skulle du rekommendera vårt företag/ din uppdragsgivare  till en kollega eller vän?”.

  Svarsskalan går från 0-10, där 0 innebär inte alls sannolikt och 10 innebär högst sannolikt. Respondenterna grupperas sedan i tre kategorier:

  0-6 = Kritiker

  7-8 = Passiva

  9-10 = Ambassadörer

  Hur anpassar jag NPS-frågan?

  Som du kan se finns ett antal alternativ. Vi ska titta närmare på dem och se hur de fungerar.

  Vi har redan skapat NPS-frågan åt dig och viktat alla olika svaralternativ. Resultaten från NPS-frågan presenteras i form av en NPS-skala i rapporten, som vi kommer att prata mer om här. Allt du  behöver göra är att kontrollera att frågan innehåller rätt information.

  Obligatorisk: Klicka i Obligatorisk om du vill att svarsmekanismen skall vara obligatorisk. Detta innebär att respondenten måste besvara frågan för att kunna fortsätta framåt i undersökningen. Om respondenten försöker att gå vidare utan att besvara denna fråga kommer ett meddelande att visas som informerar respondenten om att de måste besvara frågan för att komma vidare.

  Viktad: NPS är förinställt med viktade svarsalternativ som ger er möjlighet att få fram olika referensvärden i er rapport. Viktningen bestämmer du i redigeringsläget för svarsalternativen. Du kan ändra svarsalternativets värde i den lilla rutan som finns efter varje svarsalternativ. Om rutan lämnas tom, kommer just detta svarsalternativ inte att vara inkluderat i beräkningen av medelvärde och standardavvikelse i rapporten.

  Lägg till textruta sist: detta används för att lägga till en textruta som är länkad till det sista svarsalternativet. Till exempel om du vill att respondenten ska skriva något annat än standardalternativen (till exempel när du använder alternativet ”Annat”). Obs! Teckenbegränsningen för textrutan / textfältet är 32 000 tecken. Detta sätts som gräns eftersom det är den maximala mängden tecken som passar in i en Excel-cell och därmed säkerställer att exportering är möjlig.

  Spara som ger dig möjlighet att ändra frågestyp. Du kan använda detta alternativ för alternativknappar, kryssrutor och rullgardinsmenyer. Obs! Vi rekommenderar att du inte använder Spara som efter att undersökningen har aktiverats och du har börjat få svar. Detta kan leda till att du tappar svarsdata eller orsakar datakompensering i din rapport.

  Använd en omvänd skala (10-0): används för att helt enkelt vända på skalan från 0-10 till 10-0 istället.

  När du är nöjd med dina inställningar klickar du på Spara och förhandsgranskar din sida för att kontrollera att allt ser bra ut.

  Hur ser en NPS-fråga ut för respondenterna?

  Standard:

  Rapportformat: