Netigate Success Center

Support

Logiska hopp

Innehållsförteckning

  I Netigate är det möjligt att med hjälp av logiska hopp kontrollera flödet av dina frågor och hur de visas för dina respondenter. Genom att använda logiska hopp kan du välja att hoppa över vissa frågor beroende på respondenternas svar. Du får också möjlighet att ställa olika uppföljningsfrågor beroende på hur respondenterna besvarat en fråga.

  Kom ihåg att logiska hopp enbart kan göras på sidnivå, inte frågenivå. Du kan alltså inte hoppa mellan frågor på samma sida!

  Till exempel:

  F 1: Har du någonsin använt Netigate? [Ja Nej]

  F 2: Hur hjälpte Netigate dig att uppnå dina mål? [Fritextfält]

  F 3: Hur planerar du att använda enkätprogramvaran i framtiden? [Medarbetarundersökningar] [Kundnöjdhetsundersökningar] [Marknadsundersökningar]

  Om en respondent i det här exemplet svarar ”Ja” på fråga 1 är det vettigt för dem att fortsätta till fråga 2. Men om en respondent svarar ”Nej” på  fråga 1, är det inte meningsfullt för dem att fortsätta till fråga 2 eftersom de inte skulle ha något att säga. Istället kan vi använda hopplogik på fråga 1 och se till att respondenterna ”hoppar” direkt till fråga 3 om de svarar ”Nej” på fråga 1.

  Lägg till logik 

  Gå till undersökningens redigeringsläge. För denna inställning vill vi använda logik på sidnivå, inte logik på frågenivå. Välj logik-symbolen högst upp på sidan.

  Obs! Vi rekommenderar att du skapar hela din undersökning innan du lägger till logik.

  Om du redan har lagt till logik på dina frågor eller sidor kommer Logik-symbolen att lysa grönt. Klicka på ikonen för att se den befintliga logiken. Du kan redigera regeln genom att klicka på den. Klicka på papperskorgen för att radera.

  Om du inte har skapat någon logik för den här frågan kan du göra det genom att klicka på Lägg till logik. I rullgardinsmenyn längst upp till vänster har du möjlighet att välja om du vill gömma, notifiera, hoppa till sida eller hoppa till hemsida. I vårt fall väljer vi hoppa till sida.

  I nästa steg kan du välja de villkor som ska gälla för logiken. Ett exempel är: Om respondenten svarar ”Ja” på sida 1: fråga XY så ska de hoppa direkt till sida 3. För att lägga till ytterligare villkor klickar du på +. Du kan även lägga till en grupp med villkor genom att klicka på Lägg till grupp. När du har lagt till reglerna för logiken klickar du på Spara ändringar.

  Viktigt: Vi rekommenderar att du inte ändrar ordningen på dina frågor / sidor efter att du har lagt till logik. Testa alltid frågorna noggrant så logiken fungerar innan du delar undersökningen.

  Lägg till en logikfunktion genom att klicka på logik-symbolen som finns tillgänglig vid sidnivån i det högra hörnet (se bilden nedan). Kom ihåg att alltid testa din undersökning ordentligt för att försäkra dig om att logiken du har lagt till fungerar som den ska.

  Viktigt: Vi rekommenderar att du först bygger klart hela din undersökning innan du lägger till någon undersökningslogik.

  Hur använder jag logiska hopp?

  Den vanligaste typen av logiska hopp är när respondenten vidarebefordras från en fråga till en annan, baserat på ett specifikt svar på en fråga. Till exempel: Vad tycker du om Netigates undersökningsverktyg?

  Du kan använda denna typ av hopp för att ställa olika uppföljningsfrågor baserat på respondenters svar.

  Viktigt: Vi rekommenderar att du inte ändrar ordningen på dina frågor / sidor efter att du har lagt till logik. Testa alltid frågorna noggrant så logiken fungerar innan du delar undersökningen.

  I denna guide kommer vi att använda följande exempelfråga: ”Hur skulle du betygsätta Netigate som ett enkätverktyg?”. Beroende på respondenternas svar vill vi uppnå följande:

  1. Respondenter som svarar negativt (1-3) på den första frågan kommer att få uppföljningsfrågan ”Vad kan vi göra för att förbättra verktyget?”.
  2. Respondenter som svarar positivt (4-5) på den första frågan får ingen uppföljningsfråga.

  Observera att uppföljningsfrågan måste ställas på en annan sida än den ursprungliga frågan.

  Följ dessa steg för att skapa den här logiken:

  1. Börja med att lägga till frågor och sidor.
  2. På sidan med frågan (sidan 5 i detta fall), lägg till sidnivålogik.
  3. Välj Hoppa till sida -> Sida 8: ”Tack!” eller slutet på undersökningen.
  4. I nästa avsnitt definierar du de villkor som är relevanta för din fråga. I vårt exempel vill vi att respondenterna ska hoppa till sidan 8 när svaret på frågan ”Hur skulle du betygsätta Netigate som ett enkätverktyg?” är större än 3:

  Logiken är inställd på ett sätt som innebär att alla respondenter som svarar över 3 (dvs. 4 eller 5) hoppar till sidan 8. De respondenter som svarar “1 – Inte bra”, “2” eller “3” fortsätter till nästa sida (sidan 6: ”Vad kan vi göra för att förbättra verktyget?”). Eftersom det är nästa sida i ordningen behöver vi inte skapa ett hopp i det här fallet. Som vi nämnt tidigare, när du skapar logik och hopp gör du det för att respondenterna inte ska behöva svara på uppföljningsfrågor.

  Lägg till olika uppföljningsfrågor

  Du kan lägga till ytterligare en uppföljningsfråga för de respondenter som ger ett positivt svar (4 eller 5). I detta exempel får respondenter som ger ett negativt svar (1-3) frågan ”Vad kan vi göra för att förbättras?”, och respondenter med ett positivt svar (4 eller 5) får frågan ”Vad tycker du särskilt bra om?”. För att logiken ska fungera måste den nya uppföljningsfrågan vara på tredje sidan i din undersökning. Du behöver även skapa logik så att de respondenter som gav ett negativt svar inte får denna uppföljningsfråga.

  Din sidinställning bör se ut så här:

  1. Hur skulle du betygsätta Netigate som ett enkätverktyg?
  2. Vad kan vi göra för att förbättra verktyget?
  3. Vad är Netigate bra på?

  Följ dessa steg för att lägga till olika uppföljningsfrågor beroende på svar:

  1. Lägg till de tre sidorna med frågorna vi nämnde ovan.
  2. På den första sidan (som vi kallar sida 5) lägger du till samma sidnivålogik som i föregående stycke. Hoppa till sida -> Sida 7: ”vad är Netigate bra på ?”

  3. Eftersom du inte vill att de som svarat negativt ska svara på frågan på den tredje sidan (sidan 7), vill du dölja den här sidan från dem. På den tredje sidan (som i detta exempel kallas sidan 7) lägger du till sidnivålogik.

  4. Från dropdown-menyn väljer du Göm -> Hel sida.

  5. I nästa avsnitt definierar du de villkor som är relevanta för din fråga. Du vill dölja den här sidan när -> svara på -> Sida 5: ”Hur skulle du betygsätta Netigate som ett enkätverktyg?” -> är mindre än -> 4. Detta innebär att alla de som svarat 1-3 inte kommer att se denna fråga.

  Med logiska hopp ser du till att dina respondenter bara svarar på frågor som är relevanta för dem. I tidigare exempel har vi använt direkta hopp till uppföljningsfrågor men det är även möjligt att skapa logiska hopp senare i undersökningen.

  Till exempel: Om svaret på Denna Fråga sida 1:XX, är ”Nej”, ska respondenter hoppa från sida 10 till sida 14. Inställningen är exakt densamma – du skapar logiken på sida 10 och ställer in reglerna för att hoppa till sida 14 om svaret på sida 1 är lika med ”Nej”.