Netigate Success Center

Support

Inloggningslistor

Innehållsförteckning

  När används inloggningar?

  Om du av någon anledning inte har tillgång till respondenternas e-postadresser eller mobilnummer, möjliggör inloggningslistor samma fördelar som e-post eller SMS-undersökningar vad beträffar exempelvis spårbarhet. Respondenterna erhåller då ett användarnamn och lösenord som ger dem möjlighet att svara på undersökningen. Du kommer också att få individuella länkar för var och en av respondenterna om du vill lägga in mer data i undersökningen, t.ex. lägga till resultat från en undersökning som gjorts på papper.

  Se på en kort introduktionsvideo:

  Lägg till listan i ett utskick

  Vi har beskrivit hur du går till väga när du vill skicka din undersökning. Låt oss nu gå djupare in på hur du delar din undersökning via en inloggningslista.

  När du öppnar panelen Inloggningslista får du samma alternativ som i de andra distributionskanalerna när du ska lägga till respondenter. Du kan lägga till inloggningar manuellt, lägga till från Excel-fil eller lägga till från respondentlista.

  Lägg till inloggningar manuellt

  Med det här alternativet kan du enkelt kopiera och klistra in e-postadresser från en annan källa, till exempel Excel. Inloggningsnamnen måste separeras med en enda radbrytning.

  Du kan också generera inloggningar. Detta lägger automatiskt till en serie inloggningar baserat på ditt val. Ange namnet som du vill att dina inloggningar ska ha och fyll i antalet inloggningar du behöver. Klicka på OK för att skapa. De genererade inloggningarna läggs till i rutan Lägg till inloggningar. Klicka på Lägg till för att slutföra skapandet.

  Lägg till från Excel-fil

  Du kan även ladda upp en Excel-fil som innehåller inloggningar som du vill lägga till i undersökningen. I den här listan kan du inkludera information om dina respondenter. Denna information kallas också bakgrundsdata. Vi har bifogat en exempelfil som visar hur inställningen för din Excel-fil bör se ut inuti plattformen. Du kan också läsa mer om hur du lägger upp och utformar en excel-fil här.

  Här kan du välja en befintlig respondentlista som har sparats på ditt konto från respondentlistorna.

  Redigera inloggningslistor

  Du kan att se hur många inloggningar du har lagt till i ditt utskick i området märkt Tillagt. Om du redan har lagt till en eller flera inloggningar i ditt utskick kan du hantera dem genom att klicka på pennikonen bredvid antalet tillagda respondenter. Du kan till exempel radera tillagda inloggningar från utskicket eller redigera information som är kopplad till specifika inloggningar.

  Du måste klicka på ”Ladda ner inloggningslista” för att hämta inloggningsinformationen. I den nedladdade inloggningsfilen hittar du all information du tillgodose dina respondenterna med, inklusive deras användarnamn och lösenord (markerade i de röda rutorna):

  Klicka på Fortsätt längst ned till höger för att återgå till distribution.

  Obs! För att inloggningarna ska fungera måste du se till att aktivera din undersökning innan inloggningarna kan användas.

  Hur använder respondenterna inloggningsinformationen?

  Respondenter som mottagit utskicket måste besöka en specifik inloggningssida

  Inloggningssida: https://www.netigate.se/answer2/

  På den här sidan kan respondenten välja språk och fylla i följande information:

  Undersökningskod: Den unika identifieraren för enkäten.

  Användarnamn: Användarnamnet för enskilda respondenter

  Lösenord: Lösenordet för enskilda respondenter.

  Klicka på Gå vidare för att logga in.