Netigate Success Center

Support

Förståelse för DMARC, DKIM och SPF

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance), DKIM (DomainKeys Identified Mail) och SPF (Sender Policy Framework) är nyckelprotokoll för e-postautentisering som tillsammans skyddar mot obehöriga enheter som skickar e-post från en domän de inte kontrollerar.

Tänk på DKIM och SPF som en affärslicens eller en läkares medicinska certifiering som visas i ett kontor, som fungerar som bevis på äkthet.

DMARC å andra sidan instruerar e-postserverar om vilka åtgärder som ska vidtas om kontroller för DKIM eller SPF misslyckas. Detta kan innebära att märka sådana e-postmeddelanden som ’spam’, tillåta dem att passera igenom, eller avvisa dem helt och hållet.

Utan korrekt konfiguration av SPF, DKIM och DMARC riskerar domäner att deras e-post fastnar i spamfilter eller inte når sina avsedda mottagare. Dessutom lämnar detta dem sårbara för imitation av spammare.

I enkla termer är en domän en webbadress, såsom ’example.com’, och utgör den senare delen av en e-postadress, som i ’alice@example.com’.

Användning av DKIM och SPF i Netigate.

Netigate-plattformen tillåter våra kunder att skicka undersökningar från sin egen domän. Många kunders domäner är inte korrekt konfigurerade; vissa saknar en giltig SPF (Sender Policy Framework) post, andra saknar en giltig DKIM (DomainKeys Identified Mail) post, och vissa kunddomäner saknar både SPF och DKIM-poster.

Att ha giltiga SPF- och DKIM-poster blir alltmer nödvändigt på grund av kraven på e-postsäkerhet och integritet från globala e-postleverantörer, såsom Microsoft och Google.

En giltig SPF-post för din domän:

  • Hjälper till att förhindra e-postförfalskning och Phishing
  • Förbättrar e-postleverans
  • Skyddar varumärkets rykte

Att implementera DKIM erbjuder flera viktiga fördelar för din e-postkommunikation, inklusive:

  • Autentisering och avsändarverifiering
  • Meddelandeintegritet
  • Skydd av varumärke

Vad händer om jag inte har dessa poster?

Om ingen av dessa poster är korrekt implementerade för din domän, är det mycket möjligt att Google och/eller Microsoft kommer att betrakta e-post från dig som misstänkt och kan välja att inte leverera dem till dina kunder/anställda. Eftersom Netigate skickar dessa e-postmeddelanden för din räkning, kan Google och Microsoft även betrakta ytterligare e-post från Netigate som misstänkt och kan vägra att acceptera ytterligare e-post från vår plattform helt och hållet.

På grund av dessa krav på giltiga SPF- och DKIM-poster, uppmuntrar vi starkt alla kunder som önskar använda sina egna domäner, att se till att de är korrekt konfigurerade.

För att konfigurera DKIM, vänligen se här:

https://support.netigate.net/sv/support/dkim-i-netigate/

Och för att konfigurera SPF, vänligen besök här:

https://support.netigate.net/sv/support/konfigurera-spf-for-ditt-dns/