Netigate Success Center

Support

Lägg till DKIM i Netigate-kontot

Innehållsförteckning

  Skadlig e-post, spam och phishing ökar globalt och e-postservrar ställer allt högre krav. Detta gör att e-postmeddelanden ibland kan fastna i spamfilter och tyvärr är utskick via Netigate inte ett undantag.

  DomainKeys Identified Mail (DKIM) är en autentiseringsmetod för e-post. Den gör det möjligt för en mottagare att verifiera att ett mail verkligen har skickats från den domän som står som avsändare. Systemet bygger på att avsändarens e-postserver signerar det utgående meddelandet med en asymmetrisk kryptering.

  Aktivera och redigera DKIM i Netigate

  Om din organisation stöder DKIM kan du nå ut till din kontaktperson på Netigate för att aktivera DKIM-funktionaliteten för ditt Netigate-konto.

  När DKIM är aktiverat kommer du åt inställningarna i menyn för Kontoinställningar.

  Lägg till en DKIM-nyckel

  För att lägga till en DKIM-nyckel måste du få hjälp från din IT-avdelning. De behöver skapa en nyckel åt dig, tillsammans med information om vilken domän och DNS-identifierare som ska användas.

  Endast en DKIM-nyckel kan användas åt gången men du kan lägga till en ny nyckel när som helst.

  Domännamn: Domännamnet som din organisation använder. <yourdomain.com>

  DNS-identifierare: DNS-identifieraren refererar till DNS ​TXT-filen som innehåller den publika domännyckeln. Du kanske har det här formatet:
  <selector._yourdomainkey.yourdomain.com>.
  – Lägg bara till <selector>

  Fyll i er privata nyckel för DKIM: Infoga den fullständiga texten som utgör din nyckel i RSA-format. Texten kommer krypteras enligt AES-256 när den sparas i databasen.

  Startdatum: Datumet från då nyckeln ska vara aktiv.

  Giltig till: Datumet då nyckeln upphör att vara aktiv.

  Hur genererar jag en DKIM-nyckel?

  Det finns flera sätt att generera en DKIM-nyckel. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du gör det direkt från din e-postserver. Om du inte kan göra det från din server kan du använda en DKIM-nyckelgenerator.

  Hur man skapar DKIM-nycklar från DKIMCore
  Först måste du ange domännamnet som din organisation använder som <yourdomain.com>. När du har angett trycker du på Generera och väntar på att informationen ska behandlas av sidan.

  När sidan är klar ser du information om en privat nyckel och en offentlig nyckel. Du behöver båda för att ställa in DKIM.

  Hur man genererar DKIM-nycklar med OpenSSL: https://www.mailhardener.com/kb/how-to-create-a-dkim-record-with-openssl

  EasyDMARC DKIM Generator: https://easydmarc.com/tools/dkim-record-generator

  Följ dessa steg för att ställa in DKIM:

  1. Du måste kopiera den offentliga nyckeln och publicera den i dina domäners DNS.
  2. Ange DKIM-inställningarna i ditt Netigate-konto och sätt in domännamnet som din organisation använder som <yourdomain.com>.
  3. Kopiera DNS-identifieraren för den offentliga nyckeln och lägg till den i dina DKIM-inställningar i ditt Netigate-konto. Exempel: xxxxxxxxxx.domännamn
  4. Kopiera den privata nyckeln och sätt in den i DKIM-inställningarna i Netigate.
  5. Infoga det datum från vilket nyckeln ska vara aktiv (Startdatum) och det datum då nyckeln inte längre ska användas (Giltig till). Det är lämpligt att fylla i det här fältet om du planerar att rotera din organisations nyckel med viss frekvens.
  6. Spara inställningarna.

  När inställningarna har sparats i Netigate måste du gå tillbaka till DKIMCore och klicka på knappen Radera den här sidan för att säkerställa att informationen tas bort och inte är tillgänglig för någon.