Netigate Success Center

Support

Alla undersökningar

När du vill se resultatet, eller redigera en befintlig undersökning så behöver du gå igenom menyn Alla undersökningar. I den här menyn så har ni en översikt på samtliga pågående samt slutförda undersökningar som ni har tillgång till via er inloggning.

Filtrera på undersökningar

Du har flera alternativ som påverkar alla undersökningar. Till exempel så kan du filtrera på undersökningar och bara visa aktiva, kommande, pågående och slutförda undersökningar genom att klicka på menyn Välj mappar. Välj mappen/mapparna som du vill se genom att klicka i kryssrutan, eller klicka på Välj alla för att visa alla undersökningar. Du kan även filtrera på att visa undersökningar med en specifik status genom att klicka på Välj status (exempelvis bara visa slutförda eller aktiva undersökningar).

Undersökningskalender

Du kan även se undersökningskalendern, vilket visar alla undersökningar i en kalenderöversikt. Du kan filtrera på månad, vecka, dag eller visa allt i en list-vy. Det går även att välja att bara visa undersökningar inom en specifik mapp.

Undersökningar

Utöver ovan nämnda övergripande fuktioner så ser du även en lista på alla undersökning med diverse möjligheter för att en individuell undersökning.

Här är en lista på det som visas på den här översikten:

Undersökning: Namnet på undersökningen. Det här namnet kan ändras genom att gå in i redigeringsläget för undersöknig och klicka på namnet på toppen av sidan. Om du klickar direkt på undersökningens namn så länkas du direkt in till redigeringsläget. Du har även en flagga. Denna flagga baseras på undersökningens språk som angetts i dess inställningar.

Status: Visar undersökningens status.:

Inaktiv – Inaktiv betyder att undersökning inte är aktiv för närvarande och kan därför inte besvaras för tillfället.

Aktiv – Aktiv visar att undersökningen är online och har aktiverats för att samla in svar på den/de länkar eller utskick som finns skapade i distributionen för undersökningen.

Schemalagd – Om undersökningen är markerad som schemalagt så betyder det att undersökningen har aktiverats men dess startdatum har ännu inte nåtts. Den kommer att gå över till Aktiv då startdatumet passerat.

Slutförd – Undersökningen har varit aktiv men dess slutdatum har passerat. När undersökningen är markerad som slutför så kommer undersökningens länkar och utskick att automatiskt stängas och kan inte längre nås av respondenter för att svara på undersöknignen.

Start: Det här är det datum som är satt som startdatum för undersökningen.

Slut: Slutdatumet för undersökningen. Det här är sista datumet som undersökningen kan besvaras. Vid midnatt mot nästa dag kommer alla länkar att stängas och undersökningen bli satt som slutförd.

Alternativ:

– Klicka på info-knappen för att se ytterligare information om undersökningen. Till exempel Allmän information, Distributionsinformation och Svarsinformation.

– Klicka på penn-ikonen för att redigera undersökningen. Du tas direkt in till redigeringsläget för undersökningen och ger möjlighet att göra inställningar och redigera/skapa frågor. Lär mer om att redigera undersökningen här.

– Klicka på pappersflygplanet för att gå direkt till Distributionsmenyn för undersökningen. Här kan du skapas e.post eller SMS meddelanden och länkar som ska användas för att samla in svar. Lär mer om att redigera distributionen här.

– Klicka på graf-ikonen för att se rapporten för din undersökning. Lär mer om rapporten här.

– Klicka på den här ikonen för att ges ytterligare val för din undersökning. Du kan välja mellan Kopiera undersökning för att skapa en kopia av din undersökning och skapa en ny version av den, Ta bort för att skicka undersökningen till kategorin Borttagna och Arkivera för att flytta undersökningen till artikevet.