Netigate Success Center

Support

Dropdown

När kan jag använda en dropdown?

En dropdown fungerar på samma sätt som en Radioknapp, dvs att respondenten endast kan välja ett av flera möjliga svarsalternativ. Men istället för att visa alla svarsalternativ behöver respondenten klicka på en rullgardinsmeny för att se alla alternativ. Detta för att antalet alternativ är för många för att visas samtidigt.

Som du kan se finns ett antal alternativ i menyn. VI ska nu gå igenom dom och se hur de fungerar.

Först lägger du till själva frågan och några svarsalternativ. Dubbelklicka på den översta raden för att lägga till frågan och börja sedan lägga till dina svarsalternativ. Hoppa mellan alternativen med hjälp av pil-tangenterna på tangentbordet.

Använd knappen Lägg till rad för att lägga till fler rader. Dessa behöver inte vara i rätt ordning när de läggs till, du kan flytta runt dem senare om du vill. Tryck och dra i den prickiga rutan till vänster om alternativet och släpp den där du vill ha dem.

Det finns en raderingsknapp och en logik-knapp bredvid varje svarsalternativ. Läs mer om logik här.

Obs! Vi rekommenderar att du inte tar bort svarsalternativ efter att undersökningen har aktiverats och du har börjat få in svar. Detta kan leda till att du tappar svarsdata eller orsakar problem i din rapport.

Obligatorisk: Klicka i Obligatorisk om du vill att svarsmekanismen skall vara obligatorisk. Detta innebär att respondenten måste besvara frågan för att kunna fortsätta framåt i undersökningen. Om respondenten försöker att gå vidare utan att besvara denna fråga kommer ett meddelande att visas som informerar respondenten om att de måste besvara frågan för att komma vidare.

Slumpmässig ordning: Klicka i Slumpmässig ordning om du vill att svarsalternativen skall presenteras i slumpmässig ordning.

Lägg till flera: Denna funktion kan användas vid tillfällen då du har ett stort antal svarsalternativ. Om du vill använda denna, klicka på detta val och klistra sedan in samtliga svarsalternativ i en och samma ruta, med en radbrytning mellan alternativen. På detta sätt undviker du att behöva skriva in svarsalternativ för varje rad.

Spara som: detta alternativ ger dig möjlighet att ändra frågetyp. Du kan använda detta alternativ för alternativknappar, kryssrutor och dropdown-menyer. Obs! Vi rekommenderar att du inte använder Spara som efter att undersökningen har aktiverats och du har börjat få in svar. Detta kan leda till att du tappar svarsdata eller orsakar problem i din rapport.

När du är nöjd med dina inställningar klickar du på Spara och förhandsgranskar din sida för att kontrollera att allt ser bra ut.

Hur ser dropdown-menyn ut för respondenterna?

Standard: