Netigate Success Center

Support

Exportera som Pivot-table

Exportering av rapport som pivot-tabell är tillgängligt för utvalda Netigate-licenser. Inställningen exporterar rapportdata i form av en pivot-tabell inuti en Excel-fil. Du kan välja vilka frågor som helst i rapporten (exklusive textrutor och matrisfrågor) för att skapa en pivot-tabell.

För att lägga till detta exportformat i ditt konto, kontakta din Netigate Account Manager.