Netigate Success Center

Support

Distributions inställningar

Medan du är inne i din undersökning kan du alltid komma åt inställningarna från fältet under huvudmenyn. Mallar och språkinställningar hittar du också här.

Under inställningar har du tillgång till massor av användbar information om din undersökning. Denna information är indelad i sju delar: Undersökningsinställningar, Distribution, Meddelandeinställningar, Incitament, Datalagring och Quiz.

Under distribution  hittar du följande alternativ:

Slumpmässig ordning: Slumpa ordningen på undersökningens sidor.

Frågedistribution: Ange om du vill visa frågorna på en eller flera sidor.

Skräddarsydd text för startknapp: Anpassa texten på startknappen som visas på förstasidan av undersökningen.

Göm bakåtknapp: Aktivera för att dölja bakåt-knappen.

Visa sidnumrering: Aktivera för att visa sidnummer på varje sida.

Möjliggör högkontrastläge: Aktivera hjälpmedel för respondenter (hög kontrast, skärmläsare och tangentbordsstöd).

Visa värde i progressbar: Aktivera för att visa hur långt respondenten har kommit i en undersökning. Visas som procent i förloppsindikatorn.