Netigate Success Center

Support

Tidsbegränsning och tidtagning

Innehållsförteckning

  Om du vill använda Netigate för en frågesport eller ett quiz är det naturligtvis möjligt! Följ dessa steg för att skapa frågesport eller quiz:

  Steg 1: Quiz innställningar
  Steg 2: Lägg till frågor och svar
  Steg 3: Tidsbegränsning och tidtagning
  Steg 4: Lägga till ett poängsystem

  Tidsbegränsning och tidtagning

  Tidtagar- och tidsbegränsningsfunktionen kan användas för att mäta och begränsa den tid som ges för att besvara en enkät, och är användbar vid test eller frågetävlingar.

  Tidsbegränsningsfunktionen kan användas på två olika sätt:

  • För att ange hur många minuter som högst får spenderas på en enkät.

  eller

  • För att ange hur många sekunder det ska ta innan respondenten omdirigeras efter slutförd enkät.

  Hur lägger jag till en tidsgräns på mitt quiz?

  Du kan sätta en specialanpassad tidsbegränsning på en enkät genom att skriva [TIMELIMIT:X] i fältet för introduktionstext i din enkät.

  X representerar antalet minuter som respondenten ges för att besvara enkäten. Ersätt X med antalet minuter som du vill ge respondenten att besvara din enkät/frågequiz/test.

  Exempel: [TIMELIMIT:5] ger respondenten 5 minuter att slutföra testet på.

  Viktig: Om du ställer in ett tidsbegränsning, överskriver detta undersökningsinställningarna för ”Tillåt åtkomst till slutförda svar”.

  Hur lägger jag till en timer?

  Börja med att lägga till ett fält för informationstext på alla sidor där tidtagaren ska vara synlig. Skriv sedan [TIMER] i varje fält.

  När respondenten besvarar enkäten kommer tidtagaren att vara synlig.