Netigate Success Center

Support

Lägg till frågor och svar

Om du vill använda Netigate för frågesporter eller quiz är det naturligtvis möjligt! Följ dessa steg för att skapa ditt quiz:

Steg 1: Quiz innställningar
Steg 2: Lägg till frågor och svar
Steg 3: Tidsbegränsning och tidtagning
Steg 4: Lägga till ett poängsystem

Lägg till frågor och svar

Du kan nu börja lägga till frågor till ditt frågequiz eller test. Tips: vi rekommenderar att du använder dig av en sida per fråga.

När du lägger till frågorna måste du berätta för verktyget vilka svar som är korrekta och vilka som är felaktiga. Detta gör du genom att vikta svarsalternativen. Se nedan:

0 = felaktigt svar
1 = rätt svar

Eftersom du måste använda dig av viktade frågor är det endast möjligt att använda radioknappar.