Netigate Success Center

Support

Passordbeskytt rapporten

Ved å aktivere Passordbeskytt Rapporten når du deler rapporter, aktiverer du et ekstra sikkerhetstiltak. Dersom rapporten din inneholder sensitive data, vil du ikke at uvedkommende skal få tilgang til den. Å legge til passordbeskyttelse sikrer at kun personer med passordet, kan se rapporten.

Hvordan aktivere passordbeskytt rapporten

Du kan aktivt velge om du ønsker passordbeskyttet rapport eller ei. For å generere et passord til rapporten kan du klikke: DEL > Innstillingsikonet > Passordbeskyttet (knappen skal være grønn).

Det er ingen bestemte krav til passord for rapporten. Vi anbefaler imidlertid at du bruker et sterkt passord for å sikre at dine data er ordentlig beskyttet.

Passordet brukes umiddelbart etter at du har skrevet det i feltet. Den grønne haken bekrefter at passordet er i bruk. Alle forandringer av dette passordet blir benyttet med én gang på den delte rapporten.

Generere et automatisk passord

Du kan også opprette et passord automatisk ved å klikke på GENERERE PASSORD under passordfeltet.

Merk: Dersom du har en passordadministrator (for eksempel LastPass, 1Password mv.) aktivert i nettleseren din, kan den konvertere passordet du skriver inn til asterisker *** når du skriver det inn. Hvis du ønsker å være sikker på at det ikke er noen skrivefeil i passordet, må du midlertidig deaktivere passordadministratoren, og aktivere det igjen etter at passordet er lagt til.

Deling av passordet med rapportmottakeren må gjøres utenfor Netigates verktøy.