Netigate Success Center

Support

Legg til poengsystem

Legg til et poengsystem når du vil bruke Netigate til quizer eller tester slik at respondentene kan se sin egen scoore. Følg disse trinnene for å opprette quizen eller testen:

Trinn 1: Quizinnstillinger
Trinn 2: Legg til spørsmål og svar
Trinn 3: Tidsbegrensning og timer
Trinn 4: Legge til et poengsystem

Hva er et poengsystem?

Det er også mulig å bruke et poengsystem der respondentene kan se hvordan de plasserer seg, eller om de har bestått testen eller ikke.

For å forklare dette vil vi bruke et eksempel på et spørreskjema med 10 riktige svar. Vi ønsker at resultatene skal presenteres på tre forskjellige måter; ikke bestått, nesten bestått og bestått.

Gå til Slutttekst-siden, og legg til følgende tekst:

[poeng]0-4,5-8,9-10[/poeng]

[0-4] Du har ikke bestått testen. [/0-4]
[5-8]Du besto nesten testen. [/5-8]
[9-10]Gratulerer! Du har bestått testen. [/9-10]

La oss forklare hva de forskjellige linjene betyr.
Den første linjen: [poeng] 0-4,5-8,9-10 [/poeng] forteller systemet hva de ulike områdene av testen/quizen vil være.

Påfølgende linjer forteller systemet hvilken tekst som skal vises, avhengig av hvilken poengsum respondenten får. Hvis respondenten for eksempel får en poengsum mellom 0-4 riktige svar, vil teksten som vises på sluttsiden, være «Du har ikke bestått testen».

Hvis du vil se den totale poengsummen som respondenten har fått kan du skrive inn  [score] mellom intervallene.

Merk: Ikke bruk avstand i denne koden, da systemet ikke vil kunne lese koden når det er avstand.

Hvis du har valgt alternativet Vis svar i Innstillinger for undersøkelsen, vises en oversiktover riktige og uriktige svar under respondentenes poengsum. Det samme gjelder for Vis riktig svarantall hvis valgt.