Netigate Success Center

Support

Eksportere en rapport

Alle Netigate-brukere kan eksportere en rapport i følgende format; PowerPoint, Excel, PDF og RAW. Formatene SPSS og pivottabell er også inkludert i noen Netigate-lisenser.

Det er to måter å eksportere rapporten på:

 • Eksportere fra en åpen rapport
 • Eksportere fra Lagrede rapporter

For mer informasjon om de forskjellige eksportalternativene, se delen «Andre eksportalternativer» nederst i denne artikkelen.

Eksporter fra en åpen rapport

 1. Åpne en rapport
 2. Klikke på EKSPORTERE i handlingsmenyen
 3. Vinduet for eksport åpnes
 4. Velg et format for eksportering (PPT, PDF, XLS, etc.)
 5. Sjekk eller endre innstillingene for eksport
 6. Klikk  LAST NED for å eksportere til din datamaskin
  eller
  Klikk SEND VIA E-POST for å eksportere direkte til mottakeren eller deg selv

eksportere en rapport

Eksportere fra lagrede rapporter

 1. Klikk Lagrede rapporter i menyen til venstre
 2. Klikk Merk alle eller velg en eller flere rapporter fra listen over lagrede rapporter
 3. Klikk EKSPORT
 4. Vinduet for eksport åpnes
 5. Velg et format for eksportering (PPT, PDF, XLS, etc.)
 6. Sjekk eller endre innstillingene for eksport
 7. Klikk  LAST NED for å eksportere til din datamaskin
  eller
  Klikk SEND VIA E-POST for å eksportere direkte til mottakeren eller deg selv