Netigate Success Center

Support

Følge spørsmål over tid

Følge spørsmål over tid er noe som er spesielt relevant for langsiktige eller pågående undersøkelser. En tidslinje kan legges til for alle spørsmålstyper, unntatt matriser og tekstbokser (ordsky).

Alle tillagte tidslinjer har en tidsperiode på X-aksen. NPS-spørsmål har score (-100 til 100) på Y-aksen, mens andre spørsmålstyper viser antall svar på Y-aksen.

Legg til en tidslinje for spørsmål 

  1. Klikk på øverst til høyre på spørsmålspanelet 
  2. Velg Legg Til Tid 
  3. Tidslinjen blir lagt til spørsmålspanelet

Følge spørsmål over tid

 Endre tidslinje for spørsmål

Når du legger til en tidslinje, kan du angi en tidsramme, sette et trinn i X-aksen, endre diagramtype og flytte, endre størrelse og slette tidslinjen.

Velg tidsramme 

Den tidslinjen som legges til, arver alltid det valgte tidsfilteret for hele rapporten. Hvis ikke noe tidsfilter er valgt, vises «Hele tiden» som standard alternativ. Du kan velge en annen tidsramme for det valgte spørsmålet, og den overstyrer standardinnstillingen.

Velg tidsramme

Rediger X-aksen

X-aksen blir satt automatisk, avhengig av den tidsramme du velger for diagrammet. Men dette kan endres i menyen som du finner øverst til venstre på tidslinjen.

Endre diagramtype

Du kan velge å presentere tidsskjemaet som en linje eller et søylediagram. Klikk på symbolet for diagram øverst til høyre i panelet.

Flytte, endre størrelse eller slette en tidslinje

Du kan minimere tidslinjen ved å klikke på pilene i øvre høyre hjørne. Fjern boksen ved å klikke på papirkurven, eller flytt boksen ved å dra og slippe den der du ønsker den skal være.

Ønsker du ikke å lese om hvordan følge spørsmål over tid? Se vår opplæringsvideo her: