Netigate Success Center

Support

Innstillinger for undersøkelsen

Når du er inne i undersøkelsen, vil du alltid ha tilgang til innstillinger for undersøkelsen fra menylinjen under toppmenyen. Design maler og  Språkinnstillinger er også tilgjengelig der.

I Innstillinger vil du ha tilgang til mye nyttig informasjon om undersøkelsen din. Denne informasjonen er delt inn i seks deler: Innstillinger for undersøkelsen, Distribusjons,  Varslingsinnstillinger,  Insentiver, Oppbevaring av undersøkelsen og Quiz-innstillinger.

Innstillinger for undersøkelsen

Inne i innstillinger for undersøkelsen har du følgende alternativer:

Kontaktperson: Hvis du ønsker å få varsler når du mottar svar eller når du har truffet en viss mengde svar, er e-posten i dette feltet e-posten som disse sendes til. Dette er vanligvis eieren av undersøkelsen. Nederst i en undersøkelse, i respondentvisning, vil det også bli lagt til en lenke som respondentene kan følge for å komme i kontakt med eieren av undersøkelsen hvis de har spørsmål om undersøkelsen.

Start- og sluttdato for undersøkelsen: Du oppgav kanskje start- og sluttdatoen for undersøkelsen da du opprettet den, men dette alternativet gjør det mulig for deg å endre den når som helst. Merk: Start- og sluttdato kan ikke være samme dato. En undersøkelse slutter, eller stenges, kl 23:59 den datoen du har satt som sluttdato.

Anonymt resultat: Gjør alle svarene i undersøkelsen anonyme når du ser på resultatet. Viktig! Når dette alternativet er aktivert, kan det ikke deaktiveres.

Omdirigering til nettside: Skriv inn nettadressen du vil omdirigere respondentene til etter at de har fullført undersøkelsen, kan også stå tom uten omdirigering.

Mappe: Organiser undersøkelsene etter forskjellige mapper, for eksempel avdeling eller kategori. Hvis organisasjonen din har flere brukere som bare har tillatelse til å få tilgang til en bestemt mappe i kontoen din, er dette en god måte å organisere undersøkelsene dine på. Hvis du vil legge til bestemte tillatelser, går du til Brukeradministrasjon.

Skjul alternativ i Toveis SMS: Vil ikke inkludere de opprettede spørsmålsalternativene i din toveis SMS-utsending. Respondentene vil bare kunne svare med sifre eller tekst til SMS.

Tillat flere svar (unntatt koblinger): Vil tillate en e-post, pålogging eller SMS-kobling å registrere flere svar i stedet for å begrense det til ett svar per lenke. Må brukes sammen med «Tillat tilgang til fullført svar».

Tillat tilgang til fullførte svar: Gir respondenten muligheten til å delta i undersøkelsen på nytt og endre svaret til sluttdatoen for undersøkelsen.