Netigate Success Center

Product Updates

Flytta undersökningar till mappar

I nya Netigate kan du nu enkelt flytta dina undersökningar till olika mappar direkt från listan av dina undersökningar. Markera bara checkboxen till vänster för respektive undersökning som du vill flytta och klicka på knappen Flytta till mapp längst ner. Ett nytt popupfönster kommer då att öppnas. Därifrån kan du välja önskad mapp för undersökningen.