Netigate Success Center

Product Updates

dec 2019

Dölj ord från alla ordmoln

Vi har uppdaterat sättet du kan arbeta med att dölja ord från ett ordmoln. Tidigare kunde du dölja ett ord från ett specifikt ordmoln. Nu kan du välja ett ord som kommer att döljas från alla ordmoln i samma rapport. Du kan sedan spara rapporten utan det ordet.

Till exempel, i bilden nedan är ordet ”ventilation” väldigt tydligt. Om du redan vidtagit åtgärder för att förbättra ventilationen kanske du vill exkludera detta ord från ordmolnet. Detta gör att du nu kan spara två versioner av rapporten, en med ordet ventilation och en utan ordet ventilation. Även när du stänger rapporten kommer ditt val att sparas för nästa gång du öppnar den. Om du sparar rapporten utan ett specifikt ord kan du också dela den rapporten och mottagarna av din delade rapport kommer då inte att se ordet.