Netigate Success Center

Support

Analysera

Varför tillämpas inte mina filter när jag exporterar rådata?

RAW-exporter innehåller alltid ALLA dina resultat. Anpassade inställningar, t.ex. filter, används därför inte.

När jag vill öppna mina undersökningsresultat blir jag frågad om jag vill ”fortsätta” eller ”återställa”. Vad betyder det?

I så fall har du antagligen använt ett filter eller liknande sist gång du arbetade med din rapport. Om du vill fortsätta var du slutade så klickar du på Fortsätt. Om du vill se alla resultat utan filter eller nedbrytningar, klicka på Återställ. Detta tar inte bort någon data.

Hur visar jag en rapport på ett annat språk?

Gå till rapporten, välj Inställningar i det övre fältet och välj språk på undersökningen i popup-fältet. Detta fungerar bara om du har inställningen Multispråkstöd aktiverad för den aktuella undersökningen.

Jag skulle vilja ta bort en rapport som jag sparat, alt. byta namn på rapporten. Hur gör jag?

Du har möjlighet att redigera/radera sparade rapporter i verktyget enligt instruktionerna nedan:

  1. Du loggar in på din användare och klickar på rapportsymbolen i undersökningen du vill jobba med (första symbolen till höger om flaggan för språk)
  2. Du klickar på knappen spara & hantera
  3. Därefter klickar du på hantera rapporter. Här hittar du alla dina sparade rapporter på undersökningen med eventuella filter och serier.

När och varför hamnar respondenter under olika flikar i respondentlistan?

Flikarna i respondentlistan visar vilka respondenter som inte har klickat på undersökningslänken (Ej besökt), vilka som klickat på länken men inte svarat på några frågor (Besökt) och de respondenter som har svarat på en eller flera frågor (Besvarade).

Varje fråga kommer att visa en bortfallsfrekvens där du kan se hur många respondenter som hoppat av undersökningen vid olika tillfällen. Mer information om bortfallsfrekvensen hittar du under fliken ”Information” i undersökningsrapporten.

Hur kan jag identifiera och jämföra respondenter från olika utskick?

Filtreringsfunktionen i rapporten visar vilken tid svaret kom in men tillåter dig inte att filtrera resultatet utifrån när utskicket genomfördes. För pågående undersökningar, där du regelbundet lägger till nya respondentlistor, kan det vara användbart att filtrera resultatet efter tidpunkten för utskicket. För att göra detta måste du lägga till bakgrundsinformation för varje respondent (t.ex. datum eller månad). Därefter kan du filtrera resultatet på olika utskick och jämföra olika tidsintervaller med varandra.

Kan jag anpassa min export?

Excel- och rådataexporter kan inte anpassas i Netigate-kontot. Om du vill genomföra ändringar så gör du det direkt i den exporterade filen. Du kan däremot anpassa Powerpoint exporter och spara dessa som en mall i Netigate-kontot. Du kan läsa mer om detta i vår artikel om Powerpoint-mallar.

Varför visas min NPS-fråga annorlunda i ppt-exporten än i Netigate-rapporten?

I en powerpoint-export hämtas bara informationen från verktyget. NPS-poängen visas därför som ett stapeldiagram. Ett alternativ är att du tar en skärmdump av dina NPS-resultat från Netigates översiktspanel och klistrar in den i din ppt.

Vilka värden visas för viktade svarsalternativ?

I tabellen kan du se det genomsnittliga värdet, vilket är det aritmetiska medelvärdet, och Sigma-symbolen, vilken är standardavvikelsen.

Vad händer när jag klickar på Återställ inne i rapporten?

Rapporten för din undersökning kommer att laddas tillbaka till ditt totala resultat. Samtliga svar på undersökningen finns kvar. Detta är för att du enkelt ska kunna återställa din rapport efter det att du skapat filtreringar eller nedbrytningar och kunna komma tillbaka till ditt totala resultat och kunna skapa nya nedbrytningar.

Hur kan jag se vilka som har svarat på min undersökning?

Om undersökningen är inställd till att vara anonym kommer ni inte kunna se vilka som har svarat. Om den inte är anonym så kan ni se vilka som har svarat genom att gå in på alternativet Respondenter i menyfältet till vänster då ni är inne på resultatet för er undersökning.

Hur kan jag filtrera resultatet baserat på enkätfrågorna?

Du kan enkelt filtrera resultatet baserat på frågor som är ställda i enkäten. För att göra detta så klickar du på siffran på hur många som har svarat det specifika alternativet du vill filtrera på. Klicka på ”+” och sen ”OK” så kommer rapporten att laddas om och visa svaren för den grupp du valt att filtrera på genom samtliga frågor i undersökningen.

Varför är vissa resultat röda?

De resultat som är röda är helt enkelt det vanligaste svarsalternativet.