Netigate Success Center

Support

Training Sessions

Video steg 3: Avansert rapportering

Denne videoen fokuserer på rapport modulen i Netigate. Hvordan du kan gjøre ulike nedbrytninger, se utvikling over tid, terskelintervaller, målverdier, samt analysere ved hjelp av Quick Analysis 1.0.

Video steg 2: Bakgrunnsdata og logikk

Et dypere dykk inn i hvordan du kan få enda mer ut av dine undersøkelser, samt gjøre dem mer relevant for dine respondenter, ved hjelp av bakgrunnsdata og logikk.

Video Steg 1: Grunnleggende opplæring

I denne videoen går vi gjennom hvordan man på best mulig måte lager spørreundersøkelser i Netigate, ulike typer spørsmål og hvordan man kobler disse sammen, logikk, samt de ulike distribusjonsmetodene som er tilgjengelig i plattformen. Videoen er på engelsk.