Netigate Success Center

Support

Training Sessions

Steg 1: Netigate Academy

Grunnleggende opplæring


Dersom du er ny i Netigate eller trenger oppfriskning i de grunnleggende funksjonalitetene anbefaler vi dette kurset. Opplæring er en enkel måte for deg å lære mer om vår plattform for undersøkelser, samt muligheten til å stille spørsmål underveis

Steg 2: Netigate Academy

Bakgrunnsdata og logikk


I steg 2 bygger vi videre på den grunnleggende opplæringen. Vi ser nærmere på hvordan man lager en respondentliste, hvordan man jobber med bakgrunnsdata i både undersøkelsen og rapporten, forskjellige former for logikk, og også hvordan man kan gjøre en utsendelse mer personlig.

Steg 3: Netigate Academy

Avansert rapportering


Dette er en komplett fordypning i Netigate rapporten, samt mulighetene som finnes i den. Her går vi igjennom alt fra hvordan du genererer flere rapporter, gjør nedbrytninger, lager tidsfilter, setter terskelintervaller og målverdier, samt tilpassede indekser som KPIer og ATIer.