Netigate Success Center

Product Updates

jan 2020

Visualisering av icke-viktade matrisfrågor med flera serier

Vi har förbättrat graferna och tabellerna för icke-viktade matrisfrågor med flera serier. Alla svarsalternativ i diagrammet ärver seriens färg och skiljer från varandra genom att ha olika nivåer av transparens. Tillvägagångssättet gäller även för tabellen, vilket gör det lättare att läsa och matcha visuell och numerisk data i grafen och tabellen. Med den nya visualiseringen blir det lättare att förstå komplexa matrisfrågor.

visualise non-weighted matrix questions with multiple series