Netigate Success Center

Product Updates

feb 2020

Växla mellan rapporter och redigeringsläge

Om du vill växla mellan redigeringsläge och rapporten av din undersökning kan du göra det med ett klick. För att komma åt redigeringsläget klickar du bara på namnet på din undersökning. Du kommer då se en hyperlänk högst upp under din rapport.

Detta alternativ  är särskilt användbart om du vill göra några ändringar i efterhand. Du kan till exempel snabbt göra en fråga till en viktad fråga och se resultatet i rapporten direkt. Vidare kan du snabbt se hur frågorna presenterats, layout, typen av frågor eller klicka på förhandsvisning för att se hur frågorna presenterades för respondenterna.