Netigate Success Center

Product Updates

Skicka e-post på nytt till enskilda/fler respondenter

I nya Netigate kan du nu enkelt skicka e-post på nytt till enskilda respondenter.

Gå till distributionsöversikt, klicka på antalet respondenter för respektive utskick. Ett nytt popupfönster kommer då att öppnas med respondentlistan. Välj respondenterna som du vill skicka e-post till på nytt genom att markera respektive checkbox och klicka på knappen skicka e-post på nytt i botten av popupfönstret. Du måste sedan bekräfta ditt val.