Netigate Success Center

Product Updates

feb 2020

Respondentöversikt integrerad i menyn

Respondentöversikten finns du lätt tillgänglig i menyn till vänster i din rapport. Detta gör att du enkelt kan komma åt översikten av dina respondenter. Klicka på Respondenter i menyraden till vänster.

Vänstermenyn är också utformad för att tydlig skilja mellan tidigare sparade rapporter (Sparade rapporter>) från alternativen för att ändra den rapporten du arbete med (alternativet finns under Hantera rapporter).