Netigate Success Center

Product Updates

Rapporter som delas via e-post är nu markerade med en ikon och samlas under sparade rapporter

Rapporter som delas via e-post markeras nu med en kuvertikon och samlas under sparade rapporter >Delad. Autospar inställning är inaktiverad för alla delade rapporter för att förhindra oavsiktlig ändring.